Den matek by měl být především oslavou mateřství. Ale když už si připomínáme, jak obrovský dar je mít děti, je namístě si zároveň uvědomit, jak obrovská je daň za mateřství. A že pokud chceme víc matek, musíme pro ně dělat víc než jim ve svátek přinést přání a květinu.

Porodnost prudce klesá, loni se narodilo asi 91 tisíc dětí, což je o deset procent méně než v roce 2022. Přibývá bezdětných žen, převážně proto, že děti mít nemohou, ale částečně i z jejich vlastního rozhodnutí. Cestou přitom není nikoho nutit, ohánět se společenskou odpovědností a zvyšovat bezdětným odvody, ale zajistit ženám takové podmínky, aby jim mateřství dávalo smysl.

Aktuálně je vám odměnou za porození dětí horší postavení na trhu práce, nižší mzda a nižší důchod. S ohledem na zaměstnanost je takzvaná child penalty neboli daň za mateřství v Česku jedna z nejvyšších.

Podle studie vědců z amerického Princetonu a britské London School od Economics, kteří zkoumali, o kolik procent a na jak dlouho klesá počet pracujících žen po narození dětí, je na tom ze 134 zemí hůř než my už jen Jordánsko, Gruzie a Bangladéš.

Souvisí to s dlouhou rodičovskou dovolenou a nedostatečnými možnostmi zapojení se do pracovního procesu v prvních letech rodičovství. Podle průzkumu platformy Mumdoo a poradenské společnosti Deloitte chce už během rodičovské dovolené pracovat většina žen.

Každá druhá žena, která by si pracovat přála, ale tu možnost nemá. Ostatně vrátit se zpět do práce je pro řadu žen problém i po konci rodičovské.

O tom, jaká jsou potřeba řešení, se mluví už desítky let. K reálnému zlepšení ale dochází strašně pomalu. Víme, že potřebujeme více míst ve školkách a dalších předškolních zařízeních. Do školek se ale na řadě míst nedostanou ani čtyřleté děti, přestože garantované místo mají rodiče od tří let. Vymahatelné to ale není, protože obcím za nezřízení dostatku míst ve školkách nehrozí žádné pokuty.

Matkám tak nezbývá než hledat soukromé školky a dětské skupiny, které se jim ale při částečných úvazcích často vůbec nevyplatí platit. V Česku máme přitom jen šest procent zkrácených úvazků, jeden z nejmenších podílů v celé Evropské unii. Flexibilita je tak stále nedostatkové zboží, bez ní je ale pro většinu mám návrat do práce téměř nemožný.

Situaci by zlepšilo i větší zapojení mužů do péče o děti. V současnosti jich na placenou rodičovskou dovolenou v Česku odchází jen dvě procenta. Přitom zkušenosti ze zemí, které motivují k rodičovské dovolené oba rodiče, ukazují, že to prospívá oběma pohlavím. Pomáhá to udržet talenty ve firmě, snižuje riziko vyhoření a duševních problémů, zlepšuje postavení žen na trhu práce a zmenšuje rozdíl v platech mužů a žen.

Matkám by tak možná více než slavení Dne matek pomohlo, kdybychom slavili také dosud opomíjený Den otců, kteří jsou pro děti stejně důležití jako matky. Ostatně čím dál více mužů se do péče o děti chce více zapojovat a mnohdy narážejí na podobné překážky jako ženy, ať už jde o nedostatek flexibilních úvazků, nebo zakořeněné stereotypy o rolích mužů a žen.

Pokud chceme, aby ženy nezanevřely na mateřství nebo ho neodkládaly do velmi vysokého věku, musíme jim vytvořit podmínky, aby nemusely neustále volit mezi rodičovstvím a kariérou. Ostatně přínos by to mělo pro celou společnost i ekonomiku, které by to mohlo přinést miliardy korun navíc.

I tak ale nemůžeme čekat, že všechny mladé ženy radostně naběhnou v pětadvaceti, tedy ideálním věku pro rození dětí, do porodnic. Doba se mění a zatímco za našich babiček a maminek bylo založení rodiny největší dobrodružství života, dnes mají mladé ženy úplně jiné možnosti. A nikdo se jim nemůže divit, že chtějí studovat, cestovat a dělat zajímavou práci, než si pořídí rodinu.

Důležité ale je mluvit o tom, že to může přinést s sebou i svou daň. Realita je neúprosná a počít zdravé dítě přirozeným způsobem bude se zvyšujícím se věkem rodiček čím dál vzácnější. Zmrazení vajíček do třiceti let by tak mělo být stejně samozřejmé jako investování na důchod.

Ve školách se obvykle dozvíte, jak se chránit před neplánovaným početím, ale téma neplodnosti nikdo příliš neřeší. Přitom se s ní budeme potýkat stále častěji. Přestože je neplodnost bolestivé a citlivé téma, je potřeba o něm mluvit. A hledat jeho řešení.

Stejně tak je důležité mluvit o vztazích. Část žen a mužů nemá děti, protože nenašla vhodného partnera. Celá řada dalších děti má, ale vychovávají je jako samoživitelé. Ostatně bývá to právě rodičovství, které vztahy často nabourá.

Vztahy nejsou jednoduché a vyžadují extrémní množství práce. Podobně jako je důležitá třeba finanční gramotnost, je proto potřeba rozvíjet i vztahovou gramotnost. A otvírat témata jako duševní zdraví nebo traumata, která se vztahy, rodičovstvím a bezdětností úzce souvisejí.

Ze všeho nejdůležitější je ale hledat cesty, jak být se svou životní rolí spokojený, ať už je jakákoli. Takže všechno nejlepší všem mámám, tátům i bezdětným.