Online technologie a poslední dva roky událostí mění svět profesního vzdělávání pro dospělé. Společnost 21. století potřebuje rychlejší, levnější, efektivnější a aktuálnější metody, které umožní naučit se vše, co potřebujete vědět o současném managementu, podnikání a dalších oblastech.

Dopady digitalizace a globalizace mají velký vliv i na tak zavedené a mnohdy zastaralé vzdělávací odvětví, a tak je zřejmé, že se drahé univerzity a MBA kurzy stávají stále spornější investicí.

Většina tradičních škol navíc neumožňuje dospělým studentům skloubit studium s pracovními povinnostmi a tím je připravuje o možnost dále se vzdělávat a rozvíjet i v pozdějším věku. Svět se posouvá rychle dopředu a tomu musí odpovídat i nabídka a forma vzdělávání.

MBA z pohodlí domova

Online vzdělávací programy již nemusí být určeny pouze pro movité jedince, kteří si mohou dovolit zaplatit za studium přes sto tisíc korun, ale opravdu pro všechny, kteří mají zájem profesně růst a celoživotně se vzdělávat.

Studium dlouhodobě nejpopulárnějšího titulu MBA (Master of Business Administration) je tak dnes dostupné skutečně všem.

Vzdělávací online platforma EDU Effective, o které jsme psali již před rokem, nabízí vzdělání v mnoha specializacích, např. v oblasti startupů a podnikání, marketingu, koučování a vedení, lidských zdrojů až po nejpopulárnější specializaci výkonný management. Za obvykle desetiměsíční studium MBA zaplatí studenti lehce přes patnáct tisíc korun.

Stoprocentní přechod do onlinu snižuje cenu studia

Díky online distribuci dopředu nahraných lekcí je takové vzdělávání jednoduše škálovatelné bez značných investic. Studijní programy lze poskytovat bez vynaložení enormních nákladů na velké veřejné budovy, učebny, kampusy, pravidelné mzdy pro lektory apod.

„Naše studium je vhodné pro všechny, kteří mají málo času, chtějí na sobě pracovat a získat vzdělání na vysoké úrovni za skvělou cenu,“ říká Pavel Makovský, zakladatel EDU Effective.

„Studenti potřebují aktuálně uplatnitelné znalosti a schopnosti a škola má být pouze průvodcem při jejich získávání. Díky našemu partnerství s videoknihovnami, LinkedIn Learning, ebooky a audioknihovnami čerpají naši studenti informace z kvalitních výukových videí,“ zdůrazňuje Makovský.

„Od přednášejících ze světově uznávaných škol jako Harvard Business School a University of Cambridge nebo přímo od lídrů z firem jako Netflix, Google, Uber, Tesla a mnoho dalších videí a materiálů,“ doplňuje.

Jde o celoživotní vzdělávání pro klíčové manažerské pozice, vedoucí pracovníky, uchazeče o kariérní postup, podnikatele a pracovníky státní či veřejné správy. Studenti získávají znalosti osvědčené praxí, které jsou ihned aplikovatelné pro velké korporace i startupy.

K získání profesního titulu MBA stačí patnáct minut denně

EDU Effective přináší online studium formou tzv. microlearningu – tedy ve čtvrthodinových blocích.

„Microlearning pomáhá vybudovat si pravidelný návyk. Patnáctiminutové lekce jsou daleko lepší na pozornost a pomáhají studentům s informacemi efektivněji pracovat a hlavně si je zapamatovat. V neposlední řadě také eliminují nudu spojenou s dlouhými přednáškami,“ říká Makovský.

Studenti se tak jednoduše naučí vše potřebné a v případě zájmu si doplní informace v nabízených videích a dalších výukových materiálech, které EDU Effective ke studiu zdarma poskytuje. Všechny studijní materiály jsou dostupné online z každého zařízení, včetně mobilní aplikace.

Především se ale každý student sám rozhoduje, kdy a kde se bude učit. Studijním programem může navíc postupovat vlastním tempem. Například profesní titul MBA lze tak získat už za deset měsíců a netrávit přitom učením více než zmíněných patnáct minut denně. Nikdo už si tak nemusí zbytečně vybírat mezi svou kariérou, rodinou a studiem.