A jak případně řešit situace, kdy se takové téma třeba i nechtěně otevře (na jednání s klientem, při týmových poradách nebo kreativních schůzkách)?

Odpovídá Pavel Franc, CEO Frank Bold

Frank Bold je mezinárodní společenství právníků, které pomáhá řešit závažné společenské problémy

Zastávám názor, že zaměstnanci musí znát nejen cenu za nabízené služby, ale i konstrukci, jak je tato cena tvořena. Platí to zvláště u lidí, kteří přicházejí s klienty do styku.

Pokud tuto znalost nemají, mohou se dostat do nepříjemné situace, kdy nebudou schopni reagovat na otázku či komentář k cenám.

Odpovídá Lukáš Kořínek, majitel obsahové agentury Bubble

Bubble vytváří obsah pro klienty jako Jameson, Philips nebo McDonald’s 

Nevidím s tím problém, pokud jsou platy nastaveny férově.

U nás jsou rozpočty často otevřené a lidé přímo vidí, kolik hodin (peněz) klient za práci platí, a to mnohdy i za celek, nikoli jen za část.