skip to main content
Věda

Merkur už není nejblíž. Astronomové hlásí objev pozoruhodné planetky

Astronomové objevili za pomoci nového dalekohledu zatím nejrychleji obíhající planetku, která se na své dráze navíc dostává ke Slunci blíž než planeta Merkur.

Doba oběhu nově objevené planetky s provizorním názvem 2021 PH27 sice trvá 113 dní, a je tak delší než 88 dní, za které Slunce oběhne Merkur, ale oběžná dráha planetky má eliptický a hodně skloněný tvar, takže protíná oběžné dráhy obou Slunci nejbližších planet, Merkuru i Venuše.

2021 PH27 má v průměru asi jeden kilometr a v nejbližším bodě své cesty se k naší mateřské hvězdě dostává na vzdálenost „pouhých“ dvaceti milionů kilometrů. V tu chvíli se ohřeje až na 500 stupňů Celsia – teplotu dostačující na roztavení olova.

I tím překonává obě zmíněné planety: na Merkuru dosahují maximální teploty 430 stupňů a na Venuši, která je sice dál, ale ohřívá ji silný skleníkový efekt, 475 stupňů Celsia.

Z pohledu ze Země zrovna 2021 PH27 zaběhla za Slunce a opět k vidění bude až počátkem příštího roku. Na tu dobu jsou již naplánována další pozorování, která pomohou zpřesnit tvar její oběžné dráhy a umožní i oficiální pojmenování.

„Pochopení populace planetek v sousedství oběžné dráhy Země je důležité k odhalení zejména těch, u kterých je největší pravděpodobnost, že se přiblíží k Zemi za denního světla, kdy je těžké je při běžném pozorování odhalit,“ vysvětluje objevitel planetky Scott S. Sheppard z americké výzkumné organizace Carnegie Institution for Science.

Reklama

2021 PH27 objevil na snímcích, které 13. srpna za soumraku pořídili astronomové Ian Dell’Antonio a Shenming Fu z Brownovy univerzity v americkém státě Rhode Island. K jejich pořízení použili 570megapixelovou Dark Energy Camera čtyřmetrového dalekohledu Víctor M. Blanco na chilské hvězdárně v Cerro Tololo.

Kopule ukrývající čtyřmetrový Víctor M. Blanco | Foto CTIO/NOIRLAB/NSF/AURA/R. SPARKS

Původ planetky 2021 PH27 je prozatím neobjasněný. „Nejpravděpodobněji se oddělila z hlavního pásu planetek mezi Jupiterem a Marsem a její oběžnou dráhu zformovaly gravitační síly planet bližších Slunci,“ domnívá se Sheppard, ale nastiňuje i další možnost.

„Planetka může být i vyhaslou kometou z vnějšku sluneční soustavy, která zabloudila příliš blízko jedné z planet a zkřížila jí cestu. Tomu by napovídal velký úhel sklonu dvaatřicet stupňů,“ dodává astronom.

A jaká tedy 2021 PH27 čeká budoucnost? To se zatím nedá přesně určit, nicméně odborné odhady planetce prorokují, že během následujících několika milionů let zanikne srážkou s některým z nejbližších velkých těles – Merkurem, Venuší nebo Sluncem.