skip to main content
Breaking News

Miliardový spor. Nejvyšší soud otevřel případ Škody Transportation a Českých drah

Nejvyšší soud nařídil znovu otevřít soudní spor o platnost arbitráže, na jejímž základě České dráhy doplatily strojírenské firmě Škoda Transportation 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. České dráhy uspěly s dovoláním. Žalobu, jejímž cílem bylo zrušení rozhodčího nálezu, musí znovu projednat Městský soud v Praze.

Justice chybovala, když se odmítla zabývat údajnou podjatostí jednoho z rozhodců. Rozhodnutí NS je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Arbitráž přiřkla peníze Škodě Transportation. Dráhy chtěly rozhodnutí zvrátit. Uplatnily řadu právních argumentů, včetně údajné podjatosti rozhodce. Vrchní soud v Praze ale dospěl k závěru, že pokud o námitce podjatosti negativně rozhodlo předsednictvo rozhodčího soudu, nelze ji znovu přezkoumávat v řízení o žalobě před obecnými soudy. Nejvyšší instance má opačný názor, který prý vyplývá ze starší judikatury.

Reklama

„Rozhodnutí odvolacího soudu o nepřipuštění možnosti soudního přezkumu rozhodnutí předsednictva rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce je nutno považovat za nesprávné,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu. České dráhy v dovolání uplatnily i některé další námitky, uspěly jen s jedinou, týkající se právě podjatosti. Stačila však ke zrušení verdiktu.

Národní dopravce si u Škody objednal dvacet lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku.

Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy. Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a požadovaly u soudu jeho zrušení. Pražský městský soud však uznal rozhodnutí arbitráže za platné. Zabýval se zejména procesní stránkou vedení arbitráže.

Dráhy se pak odvolávaly ještě k vrchnímu soudu, ani ten však výtky státního podniku neuznal jako důvodné a potvrdil původní rozhodnutí. Poukázal mimo jiné i na rozhodčí doložku, která byla součástí smlouvy mezi oběma firmami a jež neumožňovala, aby spor řešil věcně soud.