„Štěstí přeje připraveným,” prohlašuje osmnáctiletý Jakub Surga. Studuje prvním rokem IT na Oxford University a fráze o štěstí a připravenosti v jeho podání rozhodně nezní otřepaně. Na prestižní britskou školu se připravoval velmi intenzivně a systematicky.

„Musel jsem tvrdě pracovat. Ale moje soutěživost a touha být nejlepší mě k té tvrdé práci vedly,“ říká absolvent pražské Park Lane International School.

S cestou na Oxford mu hodně pomohl International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), který je na Park Lane součástí posledních dvou let studia. „Je zaměřený na kritické myšlení a já jsem i díky němu se naučil řešit těžké problémy,“ popisuje Jakub program, na jehož  konci studenti skládají náročnější obdobu české maturity – mezinárodně uznávanou zkoušku ze šesti vybraných předmětů. 

Naučili nás přijmout odpovědnost za vlastní studium, což je na univerzitách klíčové.

Jakub „maturoval“ z matematiky, fyziky, počítačových věd, němčiny, anglické literatury a bussiness managementu. Zkouškou završil patnáct let studia – na Park Lane totiž chodil už od školky. „Škola poskytuje velkou míru flexibility a pestrosti v tom, čemu se studenti mohou věnovat. Učitelé nám celou dobu dávali skvělé příležitosti rozšiřovat si obzory,” shrnuje stručně.

„Celkově mi přestup ze střední na Oxford připadal plynulý, nebyla to až tak velká změna. Studium na Park Lane bylo plné velkých výzev srovnatelných s těmi, co zažívám na Oxfordu. Také nás naučili přijmout odpovědnost za vlastní studium, což je později na univerzitách klíčové,” vzpomíná Jakub vděčně na přípravu, které se mu na střední škole dostalo. 

Kritické myšlení, sebeprezentace i emocionální příprava

Na Park Lane se vyučuje v angličtině podle britských osnov a závěrečné dva roky podle mezinárodního programu IB DP. Škola vede děti ke kritickému myšlení, studenti se učí z vlastních zkušeností, umí zformulovat a vyjádřit myšlenky, nedělá jim problém sebeprezentace. Na konci pak zvládají dlouhé esejové práce v angličtině i Test of English as a Foreign Language, který je na univerzitách pro studenty ze zahraničí povinností. 

Součástí studijního programu IB DP je také emocionální a etická příprava a vzdělání doplňují mimoškolní aktivity, studenti se mimo jiné účastní veřejně prospěšných akcí. „Akademicky nadaným studentům, kteří projdou výběrovým procesem, nabízíme tak IB stipendijní program,“ podotýká IB koordinátor školy Jan Čihák. O této možnosti se uchazeči mohou dozvědět více v rámci Dne otevřených dveří, který Park Lane pořádá 26. ledna, nebo mohou kdykoliv kontaktovat kancelář školy.

Jakubovi spolužáci z ročníku zvládli IB „maturitu“ všichni, tři pak získali maximální možné skóre 45 bodů, což je nejlepší výsledek ve srovnání s dalšími mezinárodními školami. Řada z nich se dostala na univerzity do Velké Británie, USA, Nizozemska, Japonska, Itálie a dalších zemí, kde studují nejrůznější technické a humanitní předměty, psychologii, chemii, ekonomii či zpěv nebo výtvarné umění.

 „O diverzitu je v našem ročníku postaráno, od mého studia Computer Science na Oxfordu, přes technické obory jako Aerospace Engineering na TU Delft), až po obory umělecké na Berklee College of Music nebo Rome University of Arts,” dává Jakub příklady.

Při pohovoru se uvolněte a buďte sami sebou, buďte si jisti svými schopnostmi.

Sám je jedním z nejúspěšnějších absolventů Park Lane, přesto působí skromně. „Měl jsem skvělou podporu,“ vysvětluje svůj úspěch v přijímacím řízení na špičkové zahraniční univerzitě. Na mysli má mentora, který mu pomáhal s esejemi pro přijímací řízení, studijní poradce a učitele, kteří si s ním prošli zkušební pohovory, i starší studenty, kteří přijímací proces nedávno absolvovali a Jakub se na ně obrátil s prosbou o radu. 

Součástí přihlášky na Oxford byl také takzvaný personal statement, něco mezi životopisem a motivačním dopisem. „Tady byl můj mentor velmi cenný, není snadné psát sám o sobě,“ připomíná Jakub.

Přes svou skromnost však dobře ví, že se nesmí podceňovat. To je ostatně i jeho rada studentům, kteří by ho třeba chtěli následovat. „Sebeprezentace je zásadní. Nepodceňujte své vlastní úspěchy, klíčem je věřit si.“ 

Přípravou motivačního dopisu pro Oxford Jakub strávil asi tři dny, zahodil 6 konceptů. „Ale dobrá příprava může být prospěšná i u osobních pohovorů během přijímacího řízení. Je dobré si to zkoušet a nacvičovat jako scénář, abyste si pak byli jisti každou frází. Při pohovoru se uvolněte a buďte sami sebou, buďte si jisti svými schopnostmi,“ doporučuje Jakub.

Oxford, nebo Berkeley? Roli hrálo i ragby

„Pro univerzity ve Spojeném království i ty nejlepší školy v USA je důležitá intelektuální zvídavost ve škole i mimo ni, tak buďte nadšení z předmětů a ukažte, že se chcete dozvědět víc,“ doplňuje.

Oxford nebyl jedinou zahraniční univerzitou, kam se Jakub Surga hlásil. Přihlášku podal i na dvě nizozemské univerzity a také na pět amerických, ať už prostřednictvím platformy CommonApp nebo přímých přihlášek.

Nakonec ho kromě Oxfordu přijali i na Kalifornskou univerzitu v Berkeley, odkud řada absolventů proudí do největších technologických firem v Silicon Valley. „Líbila se mi myšlenka Oxfordu, naučit nás přemýšlet nad budoucností a tím, jak by věci mohly být,” vysvětluje, proč zvolil Anglii. 

A roli sehrál také sport. „Baví mě ragby a Oxford má jednu z nejstarších ragbyových tradic na světě,” dodává Jakub. 

Přípravu na zkoušky rozhodně nepodcenit!

Tomu všemu ale předcházela spousta hodin přípravy i učení na náročné testy, včetně SAT, jednoho z nejvýznamnějších standardizovaných testů pro přijímání studentů na vysoké školy v USA. Příprava na přijímačky v USA mu zabrala víc než 100 hodin. Na vstupní zkoušku na Oxford se připravoval dva týdny po 30 hodinách. V Berkeley i Oxfordu pak absolvoval po dvou pohovorech.

„Poté, co jsem byl pozván na pohovor, jsem strávil dalších dvacet hodin přípravou. Udělal jsem si několik cvičných rozhovorů, prošel jsem si otázky z minulých rozhovorů, a dokonce jsem sledoval youtube kanály s různými radami. Celá ta příprava ale rozhodně stála za to,“ shrnuje sympatický mladík.

Než dostal pozitivní zprávu z Oxfordu, uplynul od posledního pohovoru zhruba měsíc. „V té době už jsem byl fakt vyčerpaný,“ přiznává s tím, že si následně udělal třítýdenní prázdniny. 

Stipendium? Nebojte se požádat o pomoc

Po přihlášce a pohovoru se Jakubovi dokonce podařilo získat pro studium na Oxfordu roční stipendium od Kellner Family Foundation. „To je další rada, kterou mohu potenciálním studentům dát: nebát se požádat o pomoc. Vlastně byste byli překvapeni, kolik lidí je ochotno pomoci,“ říká.

Teď už má za sebou první trimestr s předměty, jako je diskrétní matematika, lineární algebra, pravděpodobnost nebo funkcionální programování. Ví, že studium na Oxfordu bude těžké, ale prý je na to připravený už z IB  programu na Park Lane. 

„Největší strašák pro mě zatím byla lineární algebra. Tam byla výzvou jak látka svou obtížností a rozsahem, tak i oxfordské domácí úkoly. Vyžadovaly silné schopnosti řešení problémů, ale já jsem je už měl naštěstí rozvinuté z IB matematiky,” říká.

„Velkou oporou pro mě byl i můj oxfordský tutor Andrew Ker, který odvedl skvělou práci s vysvětlováním obtížných problémů během každotýdenních tutoriálů,” zmiňuje. A často se mu vzájemné pomoci dostávalo i od spolužáků – pokud by měl určit něco, co mají společného, tak je to zapálení, se kterým své obory studují.

Kudy se chce ubírat po škole zatím přesně neví, ostatně je to ještě daleko. Ale zajímá ho například umělá inteligence„Zatím zkoumám terén, baví mě ta cesta. Dal jsem si za cíl poznávat zajímavé lidi a doufám, že mě nasměrují,” podotýká.

Vedle studia tráví hodně svého volného času sportem. Už se zapojil se do oxfordského ragbyového klubu, který každý rok hraje prestižní zápas proti Cambridge. „Když jsem studoval na Park Lane na Klárově, tak jsem si říkal, že snad už nikdy nebudu studovat v krásnějším městě, no a Oxford překvapil,” rozplývá se nad architekturou a historickými podobnostmi s Prahou.