Jiří Gavor je absolvent ČVUT v Praze a kandidát fyzikálně technických věd. Od roku 1992 je zakladatelem a majitelem konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energií a mimo jiné je i členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR. Jak nahlíží na plánovanou dostavbu plynovodu Nord Stream 2?

Veřejnost sledovala uplynulé dva roky zápas o dokončení plynovodu Nord Stream 2, který nyní skončil dohodou USA – Německo tak, jak se už dlouho očekávalo.

Nord Stream 2 se dokončí bez dalších sankcí a Německo umožní svými diplomatickými závazky Američanům vycouvat ze ztracené bitvy tak, aby si v tomto sporu zachovali tvář vůči svým zklamaným spojencům, především vůči Ukrajině. Ta je totiž, spolu s Polskem, skutečným poraženým.

Jak už to totiž bývá, nejde ani tak o evropskou energetickou bezpečnost, o kterou se USA tak pečlivě starají, jako o velké peníze.

Co se vlastně dokončením plynovodu Nord Stream 2 na evropském trhu s plynem změní? Gazprom bude přece nadále dodávat stejný ruský plyn, a to přesně v objemech, o které si evropští zákazníci řeknou.

Ekologové by se měli těšit, že nová trasa je kratší, úspornější a tím snižující emisní náročnost ve srovnání s mnohem starším a méně spolehlivým tranzitním systémem Ukrajiny.

Rusku to umožní prodávat plyn za ještě konkurenceschopnější ceny, protože uspoří na nemalých tranzitních poplatcích, o jejichž výši se v poslední dekádě vedly urputné spory, znervózňující evropské odběratele.

A o ty ceny právě jde.

Vyšší konkurenceschopnost ruského plynu automaticky znamená obtížnější podmínky pro dodávky z jiných zdrojů, třeba zkapalněného zemního plynu z USA. Jeho importu nicméně kromě vyšší ceny nic nebrání, kapacita terminálů na LNG má značné rezervy a dále se bude zvyšovat. Mimo jiné i v Německu, což se dá považovat za další úlitbu vůči USA.

Německo si oddechne, že se díky plynovodu Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacita přímého propojení z Ruska a tím se značně zvýší bezpečnost zásobování pro plynové elektrárny. Jejich provoz totiž náš západní soused bude nutně potřebovat v souvislosti s definitivním odstavením všech jaderných bloků už v roce 2022 a také odstavováním uhelných kapacit.

Ramba
Vydání Forbesu Ramba

Výhercem je i Česko, protože se zvýší tranzit plynu přes jeho území o další desítky miliard kubíků plynu. To má samozřejmě bezpečnostní i ekonomický benefit.

Česko již nyní odebírá prakticky veškerý plyn pro svou spotřebu přes hranice s Německem, přestože fyzicky jde stále o ruský plyn. V tomto směru se tedy nic nemění.

Často se argumentuje hrozbou možného politického vydírání ze strany Ruska formou přerušení dodávek plynu.

Takový postup by ale znamenal ekonomickou sebevraždu Ruska, které je rozhodně více finančně závislé na bezproblémovém odbytu svých surovin než Evropa na jejich odběru. Gazprom proto vždy pečlivě dbal na dodržování svých kontraktačních závazků a své pověsti spolehlivého dodavatele.

Je nutné připomenout, že krátká plynová krize s přerušením tranzitu přes Ukrajinu dále do Evropy měla docela prostý ekonomický důvod – je těžké tranzitovat plyn, když Ukrajinci odebírali plyn z tranzitu pro svou potřebu bez zaplacení.

V nových podmínkách k takovým excesům už určitě nebude docházet a Ukrajina bude motivována udržet si určitý podíl na evropském tranzitu. Je to i v zájmu Německa a Česka.

Celkově lze shrnout, že dokončením Nord Stream 2 se uklidní situace a koneckonců i Američanům se uleví. Je totiž lepší mít na své straně Německo v mnohem obtížnějším boji. Čína je těžší vahou ve stále ostřejším geopolitickém soupeření než Rusko.