Úterý 15. listopadu přineslo mimořádný moment: podle odhadů OSN včera populace planety překročila osm miliard. Milník přichází v časech, kdy svět řeší meze růstu a lídři klíčových zemí se musí zabývat palčivými problémy – v první řadě klimatickou krizí, ale také potravinovou bezpečností, stárnoucí populací či devastací životního prostředí.

KLÍČOVÁ FAKTA

Člověk s číslem osm miliard se narodil jen jedenáct let poté, co počet obyvatel Země dosáhl sedmi miliard. Rychlost růstu souvisí mimo jiné s prodlužující se průměrnou délkou života, což je převážně důsledek pokroku ve zdravotnictví, ale také v hygieně a ve stravování.

Výhled pro bezprostřední budoucnost pak vypadá následovně: 8,5 miliardy lidí v roce 2030, 9,7 miliardy lidí v roce 2050 a 10,4 miliardy v osmdesátých letech 21. století. Na této úrovni by počet obyvatel podle modelů OSN měl zůstat až do roku 2100.

Důležité však je, že tempo růstu bude na naší planetě rozloženo velmi nerovnoměrně. Organizace spojených národů uvedla, že polovina přírůstku obyvatel od roku 2050 proběhne v pouhých osmi zemích. Těmi budou Demokratická republika Kongo, Egypt, Etiopie, Filipíny, Indie, Nigérie, Pákistán a Tanzánie.

Podle modelů je pak další výraznou změnou, k níž směřujeme, především další prodloužení očekávané délky života. Od 72,98 roku z roku 2019 se má zvýšit na 77,2 roku v roce 2050, což znamená, že obyvatelstvo Země bude výrazně starší. Množství lidí nad 65 let vzroste z deseti procent v letošním roce na šestnáct procent v roce 2050. Také se však zdvojnásobí počet dětí mladších pěti let.

Všechny tyto demografické změny představují zásadní výzvy pro jednotlivé země a OSN jim důrazně doporučuje, aby se začaly rychle přizpůsobovat tomu, co je čeká především v oblastech důchodů, zdravotnictví či systému péče o staré a dlouhodobě nemocné.

JAKÝ JE TREND

Jakkoli růst populace pokračuje, jeho tempo zpomaluje. Jak už jsme zmínili, sedm miliard lidí žilo na Zemi v roce 2011 a OSN odhaduje, že meta devíti miliard nepadne dříve než v roce 2037, tedy v horizontu patnácti let. V mnoha částech světa pak porodnost klesá setrvale, což lze vysvětlit snadnějším přístupem k antikoncepci, stárnoucí populací, lepším vzděláním a rostoucí ochranou práv dětí a žen. A to natolik, že některé státy už nyní mají méně dětí, než aby výhledově udržely počet svých obyvatel.

Podle OSN v takovém prostředí žijí až dvě třetiny obyvatel Země a 61 států do roku 2050 přijde minimálně o procento své populace. Dalším významným faktorem je v tomto ohledu i migrace. Například Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Srbsko či Ukrajina přijdou minimálně o dvacet procent obyvatel.

KTERÉ ZEMĚ SLEDOVAT

Podle OSN už v průběhu příštího roku – v moment, který nelze přesně určit – Indie přeskočí Čínu a stane se nejlidnatější zemí planety. Momentálně žije v Indii přibližně 1,39 miliardy obyvatel a v Číně asi 1,41 miliardy, což je v obou případech více než čtyřnásobek populace USA, trojky v pořadí. Čínu podle předpovědí čeká zásadní propad, který by oproti dnešku v roce 2100 mohl znamenat úbytek až poloviny populace. Rapidní růst naopak zažije Subsaharská Afrika.

ČERNÁ LABUŤ

Pandemie koronaviru podle zprávy OSN „ovlivnila všechny složky populační změny, včetně plodnosti, úmrtnosti a migrace“. Loni kleslo průměrné globální dožití na 71 let, ještě v roce 2019 to přitom bylo 73 let. Z velké části se tak stalo kvůli důsledkům pandemie, ty se zároveň výrazně lišily podle jednotlivých zemí a regionů.

CO POŘÁD NEVÍME

Například to, kolik lidí je přesně na světě v jeden moment. Je totiž nemožné to zjistit, OSN pracuje pouze s modely vycházejícími ze sčítání obyvatel a dalších demografických dat, nikoli s aktuálními údaji.

Nevíme také to, jak přesně bude populační křivka vypadat: většina předpovědí naznačuje, že počet lidí začne klesat, jenže čím dál do budoucnosti se díváme, tím se přesnost všech modelů podstatně snižuje. Experti se dále neshodnou na tom, jaká je maximální udržitelná kapacita planety, nicméně mnozí z nich ji vidí o miliardy obyvatel níže, než jak jsme na tom nyní – za předpokladu, že nezměníme naši spotřebu a neobjevíme nové zdroje.

POŘADÍ ZEMÍ: DNES A ZÍTRA

Kolem roku 2050 by už Spojené státy dle odhadů OSN neměly být v lidnatosti číslo tři – podle modelů spadnou pod Nigérii, která tou dobou může mít zhruba 375 milionů obyvatel. Kolem roku 2080 pak USA klesne pod Pákistán a na přelomu století spadne na šesté místo, neboť je přeskočí i Demokratická republika Kongo. A takto modely vypadají podrobněji:

2022

 • 1. Čína
 • 2. Indie
 • 3. USA
 • 4. Indonésie
 • 5. Pákistán
 • 6. Nigérie
 • 7. Brazílie
 • 8. Bangladéš
 • 9. Rusko
 • 10. Mexiko

2050

 • 1. Indie
 • 2. Čína
 • 3. Nigérie
 • 4. USA
 • 5. Pákistán
 • 6. Indonésie
 • 7. Brazílie
 • 8. DR Kongo
 • 9. Etiopie
 • 10. Bangladéš

2100

 • 1. Indie
 • 2. Čína
 • 3. Nigérie
 • 4. Pákistán
 • 5. DR Kongo
 • 6. USA
 • 7. Etiopie
 • 8. Indonésie
 • 9. Tanzánie
 • 10. Egypt