Když v roce 2014 přišla myšlenka založit organizaci, která otevře ženám a dívkám dveře do světa informačních technologií, nikdo z nás netušil, jakou energii se nám v Česku podaří probudit a jak velké věci se Czechitas podaří.

IT svět byl a vždycky bude postavený na spolupráci. Složitost dnešních IT řešení ani nic jiného nedovolí.

A tak největší vlna energie tehdy přišla od IT komunity nadšenců, kteří nabídli svůj čas, aby nám pomohli nadchnout pro IT ženy a dívky napříč republikou. Česká společnost byla tehdy přesvědčená, že holky IT nezajímá a nikdy zajímat nebude.

Obrovský zájem o Czechitas kurzy programování, webového vývoje, testování nebo bezpečnosti jim ale vyrazil dech. A nejen jim, i nám. Ženy v Česku IT zajímá a fascinuje. Zajímá je jeho propojení s dalšími obory. Zajímá je jeho role v proměně naší společnosti směrem k větší udržitelnosti a lepší kvalitě života.

A mají zájem v tom hrát aktivní roli.  I přesto ale ženy na IT dráhu vstupují výjimečně. Na pozadí stojí kombinace více faktorů. U velké řady žen hraje roli jejich zájem o propojení více oborů a obava, že to bude v IT kariéře překážkou – jak pro kariéru jako takovou, tak že jim další obory v IT budou chybět.

A to je obrovská škoda, protože jednou z bolestí dnešního tech odvětví je právě nedostatek lidí schopných technologie propojovat s dalšími obory. Bez nich technologie naši společnost nikdy nedokážou posunout jako celek. Nebo v horším případě riskujeme, že ji posunou špatným směrem.