Česká republika má dva unikáty v evropském měřítku, je to země s nejdelší rodičovskou dovolenou a zároveň v rámci Evropské unie dlouhodobě patří mezi země s nejmenším podílem lidí, kteří pracují na částečné úvazky. To přispívá k nízké zaměstnanosti žen – především pak matek – v produktivním věku.

„Ženy si myslí, že dlouhou rodičovskou něco dostaly zadarmo, ale zadarmo není vůbec nic. Postupně a plíživě ztrácejí svou kvalifikaci, pracovní návyky a schopnost uplatnit se na trhu. Nevěnujeme tomuto tématu dostatečnou pozornost,“ míní vlivná ekonomka a viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová.

Problém je podle ní mimo jiné i v nedostatku částečných úvazků. V Česku pracuje na částečný úvazek jen deset procent lidí, zatímco třeba v Nizozemsku tento systém práce využívá 37 procent pracovní síly.

„Tohle má dopad především na matky, které se vracejí do práce po rodičovské dovolené. Nemohou se vracet postupně, a zahodí tak svůj potenciál. Sleduji to téma už od devadesátých let a poměr částečných úvazků se u nás skoro vůbec nezvyšuje,“ dodává Zamrazilová.

Tenhle problém by měla pomoci řešit nová legislativa, která platí nyní od února, kdy jsou částečné úvazky pro firmy zvýhodněné. Firmy u nich mohou uplatnit pětiprocentní slevu na pojistném.

Otázkou zůstává, jak moc to pomůže zapojení rodičů do pracovního procesu a zda to skutečně usnadní život matkám v Česku. Podle Zamrazilové je nově zavedené zvýhodnění na pojistném zatím jen testovací a je možné, že se ukáže jako malé a bude se zvyšovat.

Uznávaná ekonomka, která je mimo jiné matkou tří dětí, také tvrdí, že nedostatek částečných úvazků ve spojení s dlouhou rodičovskou a nízkým zapojením otců do péče o děti (na rodičovskou jich v Česku chodí jen jedno procento) je pro české ženy obrovská past.

V čem podle ní spočívá? Co si myslí o v Česku rozšířených názorech, že děti mají být doma do tří let? Jak to dělala ona sama? A setkávala se s předsudky okolí, když se vracela po mateřské do práce?

Nejen tato témata jsme probrali v tomto díle Forbes byznys podcastu, kde viceguvernérka nastínila také vývoj inflace v Česku a okomentovala aktuální dění okolo České národní banky, nové členy bankovní rady, či zahraniční kritiku, které tato instituce čelí.