Léto v Česku nahrává vlastivědnému poznání mnohdy nečekaných rozměrů. Pokud jste milovníci architektury i dějin, vydejte se obdivovat stavby podobně úchvatné, jako jsou proslulé vily Tugendhat, Müllerova či Winternitzova, jen o nich vědí pouze zasvěcení fajnšmekři.

Rodinný dům inženýra Hajna

Foto: Archiweb.cz

Projekt architekta Ladislava Žáka pro spolumajitele továrny Avia Miroslava Hajna vznikl na začátku 30. let minulého století. Žák, který byl studentem Josefa Gočára, proslul díky svému elegantnímu, vzdušnému pojetí budov, které připomínají lodě. „Tato stavba mi přijde naprosto jedinečná také vzhledem ke kapitánskému můstku, odkud Miroslav Hajn pozoroval přelety svých letadel,“ komentuje tento rodinný dům ve Vysočanech architekt Vítězslav Danda ze studia Edit! Architects.

Kde: Na Vysočanských vinicích 31, Praha 9

Bassova vila

Zdroj: Brněnský architektonický manuál

Mezi laickou veřejností se nejedná o notoricky známou stavbu, přesto její půvab i osudy jejích majitelů mohou připomínat jiné ikonické domy. Postavil ji na začátku 30. let architekt Zikmund Kerekes pro rodinu textilního obchodníka Basse. Zajímavá je asymetricky členěná fasáda a prosklený arkýř přes obě patra, vila je dokonalou ukázkou funkcionalismu. Kerekes byl stejně jako jeho klienti židovského původu.

Synům Bassových se před Hitlerem podařilo uprchnout do zahraničí, matka zemřela v koncentračním táboře. Architekt Zikmund Kerekes utekl do Maďarska, později do Izraele, kde působil pod jménem Ašer Hiram. Vila, z jejíhož původního vybavení se kvůli pobytu německé a ruské armády nedochovalo téměř nic, byla na začátku milénia zrekonstruována a nyní patří soukromému majiteli.

Kde: Lipová 234/22, Brno-Pisárky

Čerychova vila

Foto: vilacerych.cz

Jednalo se o skutečně honosný svatební dar továrníka Ladislava Bartoně své neteři Marii Čerychové. Postavena byla v roce 1925 architektem Otakarem Novotným, který je také autorem pražského Mánesa. Okázalý styl rondokubismu měl dát najevo, že obyvatelé domu patří mezi nejdůležitější československou honoraci.

Součástí byl rovněž dekorativní bazén, domácí telefon i francouzské žaluzie. Po všech politických turbulencích 20. století vilu Čerych věnoval potomek rodiny Nadaci pro rozvoj občanské společnosti. Dnes si můžete vilu nejen prohlédnout, ale také si zde domluvit svatbu či se občerstvit v prvorepublikové kavárně.

Kde: Křenkova 477, Česká Skalice

Rothmayerova vila

Foto: Muzeum hlavního města Prahy

Je to ještě poměrně skrytý poklad pražského Břevnova. Dům žáka Josipa Plečnika Otto Rothmayera byl zrekonstruován teprve v roce 2012. Nyní se zde můžete objednat na prohlídku a na vlastní oči spatřit nejen pro naše zeměpisné šířky atypickou stavbu (patrná je inspirace středomořskou tradicí), ale odpočinout si také na zahradě, kde rád sedával rodinný přítel, fotograf Josef Sudek.

Ten zde rovněž pořídil melancholické snímky zátiší, které pak publikoval pod jménem Kouzelná zahrádka. Kuriozitou je, že rodina Rothmayerových přežila ve vile všechny režimy a obývala ji až do roku 2008, kdy ji syn Otto Rothmayera prodal městu s podmínkou, že bude opravena a zpřístupněna návštěvníkům.

Kde: U Páté baterie 896/50, Praha 6 – Břevnov