V naší společnosti se snažíme mít mezi zaměstnanci co nejvíce sportovců. Říkám jim „byznys atleti“. Nemyslím to ve vyloženě fyzickém slova smyslu, i když se ukázalo, že mnozí z nich jsou sportovci i doslovně – máme tu triatlonistu na národní úrovni, já sám se zajímám o soutěžní i rekreační kulturistiku a máme mezi sebou také několik maratonců, cyklistů, fotbalistů, basketbalistů atd. Celá společnost se navíc zajímá o zdraví a fitness; našemu programu říkáme Fishbowl FIT.

Když ale říkám jiným manažerům, aby zaměstnávali sportovce, mluvím o lidech s osobnostními „vlastnostmi sportovců“ (podobnými vlastnostem vůdčích osobností), které udělají z jakéhokoli člověka výborného zaměstnance.

Tady jsou ony vlastnosti, které by měly být zásadní, když hledáte nové zaměstnance:

1. Mají sílu plnit úkol přesně, neúnavně, dokud se jim nepodaří ho dokončit. „Byznys atleti“ jsou vytrvalí – téměř nebo vůbec nikdy se nevzdávají. Mají také dobrou pracovní morálku a schopnost vyrovnat se s nevyhnutelnými dočasnými nepříjemnostmi (navíc jsou schopni intuitivně vycítit, do jaké míry je možné tyto nepříjemnosti a jejich původce ještě ignorovat).

2. Sportovci dosahují svých cílů. Je-li jedna cesta k úspěchu zatarasená, najdou si jinou. Je-li jejich fyzická síla vyčerpaná, naučí se, jak pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Jak se zlepšují, stávají se stále výkonnějšími.

3. Sportovci se učí novým dovednostem. I přesto, že jsou sportovci úzce zaměření na konkrétní dovednosti jako např. rychlost, blokaci nebo koordinaci zraku a pohybu rukou, dovedou se přizpůsobit i situacím vyžadujícím schopnosti nad rámec jejich specializace.

4. Sportovci jsou dobrými podnikateli. Při výběru nových zaměstnanců nejspíš zjistíte, že „byznys atleti“ jsou bývalými či současnými podnikateli. Zatímco lidé z prostředí velkých korporací mohou mít pouze jednu specializaci a starat se mohou pouze o určité úkoly, „byznys atlet“ je schopen chápat šířeji vše, co je nutné k rozkvětu společnosti. Dovede uvažovat strategicky a rozumí širší perspektivě a dlouhodobým cílům. Zároveň ví, jak změnit zamýšlenou strategii ve skutek.

5. Sportovci usilují o rovnováhu. Příliš mnoho rychlého občerstvení a příliš málo spánku nepřispěje ke zdraví firmy ani k vítěznému výkonu. Jejich těla musejí být ve špičkové kondici, a proto sportovci vědí, že nemohou podvádět a očekávat pozitivní výsledky. Skutečný „byznys atlet“ bude respektovat zákony rovnováhy mezi energií, zdravím, spánkem a stravou (včetně jejich důsledků pro práci), což mu umožní uspět, a to nejen momentálně, ale i dlouhodobě.

6. Sportovci pracují výborně s partnery a v týmu. Sportovci vědí, jak využít jedinečné a dodatečné síly každého člena ve svém týmu. Vědí, že podrazit kolegu z týmu nebo ponížit partnera povede jedině k organizačnímu kolapsu. Sportovci vlastně většinou staví potřeby ostatních členů týmu nebo svého partnera na roveň těm svým, nebo dokonce i nad ně.

Jak tyhle sportovce najdete a zaměstnáte? Zauvažujte nad otázkami u pracovního pohovoru, které se týkají vedlejších projektů, ostatních zájmů, veřejně prospěšných prací, schopnosti soustředit se na drobné úkoly a týmové práce. A jako vždy buďte pozorní, abyste dovedli poznat skutečný potenciál, a nejen ty vlastnosti, které dovede uchazeč na místě prokázat. Mnozí z mých nejsilnějších hráčů nikdy předtím nevynikali v žádné fyzické aktivitě. Nikdy si neuvědomili, že mohou být sportovci. To je také velmi důležitý aspekt: ti nejlepší sportovci na světě nejsou vždy objeveni; jsou vytrénováni.

Autor je americký podnikatel