V Česku letos přibylo 6956 firem, nejvíce v posledních třech letech. Během prvních pěti měsíců roku vzniklo 13 186 společností, o čtyři procenta více než za stejné období loni. Zároveň zaniklo 6230 firem, o pět procent méně než před rokem. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou poskytla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

V květnu vzniklo v Česku 2315 obchodních společností a 1190 jich zaniklo. „Již delší dobu pozorujeme, že firemnímu podnikání se u nás daří. Počet nových společností za prvních pět měsíců je nejvyšší za poslední tři roky, zatímco počet zaniklých firem se mění jen mírně,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Díky tomu podle ní připadá na deset zaniklých průměrně dvacet jedna nových subjektů, a firem tak poměrně rychle přibývá. Míra bankrotů podniků je stabilní a na nízké úrovni. I když objem jejich bankovních úvěrů roste, podíl nevýkonných úvěrů se snižuje, takže jejich platební morálka je velmi dobrá, dodala.

Nejvíce firem vzniklo podle dat v prvních pěti měsících roku v Praze, a to 6581. V Jihomoravském kraji to bylo 1550 a v Moravskoslezském kraji 953. Zaniklých společností bylo nejvíce rovněž v Praze, 3351. V Jihomoravském kraji jich bylo 687 a v Moravskoslezském kraji 435.

Nejrychleji přibývá firem ve Zlínském kraji, kde na deset zaniklých společností připadlo třicet pět vzniklých, a na Vysočině. Nejpomaleji naopak přibývají firmy v Ústeckém kraji, kde na deset zaniklých připadlo jedenáct vzniklých.

V rámci jednotlivých odvětví vzniklo od začátku roku do konce května nejvíce obchodních společností ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně 1373. Ve stavebnictví to bylo 1341 a v odvětví nakládání s nemovitostmi 1340. Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu, a to 1880. Následovalo nakládání s nemovitostmi s 1235 firmami.

Nejrychleji přibývaly obchodní společnosti v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde na deset zaniklých firem připadlo průměrně 206 vzniklých.

Další je kategorie ostatních činností, kam patří zejména poskytování osobních služeb, jako je kadeřnictví a kosmetika, praní a chemické čištění nebo opravy počítačů. V této kategorii připadlo na deset zaniklých subjektů osmdesát pět nových.

Naopak úbytek zaznamenala odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, kde vzniklo pouze šest při zániku deseti firem, a odvětví obchodu, kde na deset zaniklých připadlo sedm nových subjektů.

Naprostá většina zaniklých firem, devadesát tři procent, měla v době zániku maximálně pět zaměstnanců. Pouze šest zaniklých firem mělo sto a více zaměstnanců. Naprostá většina zaniklých firem nevykazuje žádný obrat.