V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 1288 osobních bankrotů, což bylo o osmnáct více než v březnu. Zároveň to bylo letos zatím nejvíce. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou poskytla společnost CRIF. Bylo také podáno 1374 insolvenčních návrhů, o jeden více než v předchozím měsíci.

„Od období pandemie po konec loňského roku vykazovaly počty osobních bankrotů spíše klesající tendenci. Od začátku letošního roku se však jejich počet každým měsícem mírně zvyšuje, stejně je tomu i u insolvenčních návrhů,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Proti dubnu minulého roku se počet bankrotů zvýšil o dvacet šest procent, počet insolvenčních návrhů o dvacet osm procent. Mírný růst firma očekává i v následujících měsících, a to i s ohledem na mírně se horšící platební morálku u úvěrů na spotřebu souběžně s růstem jejich objemu od začátku letošního roku.

Nejvíce bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 213. V Ústeckém kraji jich bylo 179, ve Středočeském kraji 168. Nejméně jich bylo na Karlovarsku (40), ve Zlínském kraji (45) a na Vysočině (46).

Za posledních dvanáct měsíců bylo podle CRIF vyhlášeno 13 602 osobních bankrotů, o devět procent více než v předchozím období. Zároveň bylo podáno 14 269 návrhů na osobní bankrot, proti předchozím dvanácti měsícům o osm procent více.

Počet bankrotů se zvýšil napříč téměř všemi kraji České republiky. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde se jejich počet snížil o osm procent. Nejvíce se počet bankrotů zvýšil v Pardubickém kraji, a to o dvacet pět procent.

Nejohroženějším je Ústecký kraj, kde v posledních dvanácti měsících připadlo dvacet dva bankrotů na deset tisíc obyvatel. Následoval Moravskoslezský kraj s osmnácti bankroty na deset tisíc obyvatel. Oba kraje vykazují dlouhodobě nejvyšší míru bankrotů.

Nejméně osobních bankrotů na deset tisíc obyvatel bylo vyhlášeno v Praze, a to osm, po devíti bankrotech na deset tisíc obyvatel připadlo na Zlínský kraj a na Vysočinu. Průměr za celou Českou republiku za posledních dvanáct měsíců byl třináct osobních bankrotů na deset tisíc obyvatel, v předchozím období to bylo necelých dvanáct bankrotů.