skip to main content
Jak být lepší

Nenechte se vyhodit z taxíku. Jaká jsou vaše práva jako pasažéra

Pokud se nechováte hrubě a nespolečensky, neexistuje důvod, aby vás řidič taxislužby vyhodil. Natož aby byl hrubý on. A aby vyhodil handicapovaného člověka s asistenčním psem? To je nepřípustné.

Řidič společnosti Bolt odmítl přepravit nevidomou cestující kvůli asistenčnímu psovi a násilně ji vyhodil ze svého auta. Díky nahrávce z telefonu a podpoře lidí z nejbližšího okolí se taxikářem napadené paní dostalo pomoci.

Co pro sebe můžete udělat vy, až budete někam cestovat? Být informováni o pravidlech taxislužby a znát svá práva.

Taxi si můžete vybrat na ulici, přes dispečink nebo aplikaci. Jaká jsou univerzální pravidla, která platí vždy?

Stvrzenka nebo daňový doklad

Řidič po dokončení jízdy musí na požádání předložit účtenku, která je čitelná a obsahuje požadované informace. Je povinen vysvětlit zákazníkovi, jak bylo vypočítáno jízdné. Řidič je také povinen mít u sebe průkaz řidiče taxislužby a doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii.

Cena

Pokud si zavoláte taxi přes dispečink nebo na ulici, řidič je povinen vám říct přibližnou cenu, kterou zaplatíte za danou cestu. Poté už si jen hlídáte cifru na taxametru. Může být lehce nižší či vyšší na základě stavu dopravy nebo vozovky, ale neměla by se výrazně lišit od předem určené ceny. U taxislužeb přes aplikaci vidíte navrhovanou cenu ještě před příjezdem taxi a vidíte také trasu, kterou by vůz měl jet.

Bez zápachu a drobků

Řidič během jízdy ve voze nesmí kouřit, jíst ani pít.

Bez hudby i konverzace

Cestující má právo požádat o jízdu s určitým pohodlím. To zahrnuje zapnutí či vypnutí rádia nebo požádání řidiče o možnost ticha a dokončení jízdy bez konverzace.

Asistenční zvířata

Reklama

Řidič nemá zákonnou povinnost přepravit asistenčního psa, většina společností vám ale vyhoví a pošle vůz, který asistenční zvíře přepraví. Musíte o tom ale dát řidiči vědět předem. To samé platí i pro vaše domácí mazlíčky.

Krátké cesty

Taxikáři vám ze zákona nemůžou odmítnout službu, i když jedete jen na velmi krátkou vzdálenost.

Pomoc s nákupy

V rámci poskytnutí kvalitních taxislužeb také můžete požádat řidiče, aby vám pomohl naložit věci do vozidla a následně je vyložit.

Chování

Očekává se, že taxikáři budou zdvořilí a nápomocní. Fungovat to ale musí obousměrně, obě strany se k sobě musí chovat slušně a s respektem. Řidič má právo odmítnout službu, pokud se cestující chová násilně, hlučně nebo urážlivě.

Hodnocení

Tohle je jedna z výhod využívání taxislužeb přes aplikace. Řidiče po dokončení jízdy ohodnotíte hvězdičkami a případně přidáte i osobní komentář. Pokud jste s jízdou nebyli spokojení a dáte řidiči nízké hodnocení, příště už se vám ve výběru vůbec nezobrazí.

Zrušení jízdy

Jakmile je jízda zahájena, můžete ji kdykoli ukončit požádáním řidiče o vysazení. Jízda bude následně řidičem ukončena.

Úprava trasy

Pokud víte o lepší trase, než kterou má řidič nastavenou v systému, můžete se s ním domluvit na alternativě. Počítejte ale s možností úpravy ceny dle nové cesty.

Ztráta 

Pokud dojde při jízdě ke ztrátě věci, můžete během následujících 24 hodin řidiče kontaktovat na jeho telefonním čísle a domluvit se s ním na předání věci.