skip to main content
Jak být lepší

Neptejte se, co bylo ve škole. 10 otázek, které položit dětem, abyste neslyšeli obligátní „nic“

Chcete mít pocit, že se svou dcerou či synem skutečně komunikujete? Pak nepokládejte dotaz, který jste sami z duše nesnášeli. „Co bylo ve škole?“ zabíjí dialog, protože ratolesti v mladším věku připadá příliš abstraktní, v tom pokročilejším zase nudný.

Systém následujících otázek vám umožní lépe pochopit, co vaše dítě zajímá nebo tíží, a zároveň se jedná o dotazy konkrétní, které nutí protistranu reagovat a být v rozhovoru aktivní. Otázky zároveň lze libovolně variovat, jedná se o pouze o příklady.

Teenageři pravděpodobně nebudou chtít rozebírat, čím se zabývají o přestávkách nebo co bylo k obědu, ale důležitý je zájem o jejich svět.

Takže to zítra po škole zkuste znovu – a jinak.

Reklama

10 otázek, které položte svým dětem po návratu ze školy

  1. Co se ti dnes nejvíc líbilo a proč?
  2. Co nejzajímavějšího nebo nejzvláštnějšího ses dnes dozvěděl/a?
  3. S kým bys chtěl/a sedět?
  4. Co děláš o přestávce?
  5. Pomohl/a jsi dnes někomu? Pomohl někdo tobě?
  6. Kdy ses dnes nejvíc nudil/a?
  7. Kdyby do třídy přiletělo UFO a mohlo si někoho odnést, kdo by to podle tebe měl být?
  8. Kdybych dnes potkal/a tvou třídní učitelku/učitele, co by mi o tobě řekl/a?
  9. O čem by ses ve škole nejraději učil/a?
  10. Chutnal ti dnes oběd?