Tyhle dva české investiční fondy vybočují z řady. Jeden z nich zhodnocuje peníze investicemi do vybraných veterinárních klinik, druhý nakupuje podíly v zemědělských farmách. A na eventu Forbes Money Masterminds nám zakladatelé obou fondů nabídli vhled do svého uvažování.

Fond kvalifikovaných investorů First Veterinary Fund Central Europe je, jak název napovídá, prvním zdejším fondem cílícím na oblast veterinární péče. „V západní Evropě je tenhle byznys dávno zkonsolidován, jsou tam dva tři velké řetězce klinik. U nás taková konsolidace neproběhla, není tady žádný lídr, který by trh zcelil,“ konstatuje zakladatel fondu Dušan Moskaliev.

„Česko má skoro nejvíc vlastníků psů a koček v celé Evropě. Ale veterináři nejsou. Míra propojištěnosti domácích mazlíčků je zde tři čtyři procenta, na západě je to osmdesát. Snaha zkonsolidovat zdejší kliniky mi přijde jako trefa do černého,“ udává důvody, proč mu veterinární investiční fond dává smysl.

Foto Martin Svoboda

Druhým unikátním fondem je Verdi Agro Fund, který kvalifikovaným investorům nabízí možnost podílet se na vlastnictví zdejších farem a jejich zemědělské prvovýroby. Staví na stabilitě zemědělského sektoru, který je nezávislý na ekonomickém cyklu a odolný vůči krizím. Důležitým aspektem je i vlastnictví půdy.

Také zakladatelka tohoto fondu Kateřina Zychová vidí příležitosti v konsolidaci. „Zrovna teď se díváme na jedno moravské družstvo, které má přes sto vlastníků, co se nemohou domluvit,“ říká. 

Verdi Agro Fund vlastní podíly ve třech českých farmách, které dohromady obhospodařují přes 4700 hektarů. Kromě pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat také vyrábějí elektřinu z bioplynových stanic. S obnovitelnou energií má ostatně Zychová bohaté zkušenosti.

„Začínala jsem jako investiční bankéř a postupně se přesouvala do family office, kde jsme začali oportunisticky investovat do obnovitelných zdrojů. Až pak jsem se dostala do zemědělského sektoru,“ vypráví.

Moskalievovy první dva fondy byly pro změnu nemovitostní. „Pak jsem je prodal a najednou měl majetek, který bylo potřeba rozinvestovat. Stal se ze mě oportunista – chtěl jsem to dávat jen do věcí, kterým rozumím,“ dodává. 

Jako zakládající partner figuruje kromě zmíněného veterinárního fondu u dalších dvou, jejichž zaměření se však výrazně liší: Prime Fund cílí na inovativní firmy, zakládající si na hodnotách reprezentovaných zkratkou ESG, a fond Mezzanine Capital se zaměřuje na překlenovací úvěry pro malé a střední firmy.