Co se stane, když se sejde ministr školství, ředitel soukromé školy a sociolog? Horlivě debatují o problémech v českém vzdělávání, jednom z nejpalčivějších témat současnosti, které ovlivní budoucnost naší země.

Na konferenci Forbes Lepší Česko na toto téma hovořili ministr školství Mikuláš Bek, zakladatel sítě soukromých škol Consilium Ondřej Kalina a sociolog a zakladatel PAQ research Daniel Prokop. Shodli se na tom, že potřebujeme zvýšit všeobecnou vzdělanost v Česku, abychom nezaostávali za Evropou. 

České školství nevzkvétá, ale naopak chřadne. Přitom vzdělání a jeho kvalita, dostupnost a úroveň dopadá na celou společnost. Do lavic každý den chodí pětina obyvatel Česka – asi dva miliony lidí. A to, co si ze školy odnesou, má nemalý vliv na to, jak se nám v téhle zemi bude žít. 

Forbes Digital Premium