Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v květnu zůstala na dubnových šesti procentech. Nejnižší byla v Česku, kde klesla na 2,7 procenta z revidovaných 2,8 procenta. Ve své zprávě to v úterý uvedl statistický úřad Eurostat. V zemích eurozóny činila míra nezaměstnanosti 6,4 procenta, stejně jako o měsíc dříve.

Druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii vykázalo v květnu Polsko, kde činila stejně jako v dubnu tři procenta.

Nejvyšší byla naopak míra nezaměstnanosti ve Španělsku, kde vyšplhala na 11,7 procenta. Za Španělskem následovalo Řecko s mírou nezaměstnanosti 10,6 procenta.

Tyto země se zároveň dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. Ta v květnu ve Španělsku dosahovala 26,6 procenta, stejně jako o měsíc dříve. V Řecku vzrostla na 23,8 procenta z dubnových 22,8 procenta.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce. Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, který vychází z vlastního šetření prováděného v domácnostech.

Výsledek ČSÚ se týká lidí ve věku mezi 15 a 64 lety a počítá se jako poměr nezaměstnaných a ekonomicky aktivních. Eurostat porovnává nezaměstnanost lidí ve věku mezi 15 a 74 lety.

Statistické šetření umožňuje podchytit i velkou skupinu lidí bez práce, kteří si práci nehledají, neboť nevěří, že by se jim to mohlo podařit. Liší se od postupu úřadů práce, jež jako nezaměstnané počítají jen lidi, kteří se zaregistrovali v jejich evidenci.

Ve věkové kategorii 15 až 64 let činila květnová míra nezaměstnanosti podle ČSÚ 2,7 procenta, zatímco podle metodiky českého Úřadu práce dosahovala 3,6 procenta.