Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na šesti procentech. Nejnižší byla v České republice, kde klesla na 2,7 procenta z březnových 2,9 procenta. Ve své zprávě to 30. května uvedl statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR, podle něhož byla dubnová nezaměstnanost v Česku vyšší.

Druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v EU vykázalo v dubnu Polsko, a to tři procenta. Nejvyšší byla naopak míra nezaměstnanosti ve Španělsku, kde činila 11,7 procenta. Za Španělskem následovalo Řecko s mírou nezaměstnanosti 10,8 procenta.

Míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii do dvaceti pěti let v EU v dubnu klesla na 14,4 procenta ze 14,7 procenta v předchozím měsíci. V České republice však vzrostla, a to na 7,5 procenta ze 7,3 procenta, vyplývá z údajů Eurostatu.

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce. Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu, které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v dubnu klesla na 3,7 procenta z březnových 3,9 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.

Údaje Eurostatu z 30. května rovněž ukázaly, že míra nezaměstnanosti v eurozóně v dubnu klesla na 6,4 procenta z březnových 6,5 procenta. Úřad odhadl, že v EU bylo v březnu bez práce 13,149 milionu lidí, z toho 10,998 milionu v eurozóně. Proti březnu se tak počet nezaměstnaných v EU snížil o 103 tisíc a v eurozóně o sto tisíc.