skip to main content
Architektura

Nová brněnská výzva. Architekti Chybík + Krištof promění Mendlovo náměstí

Až si bude příští rok v červenci svět připomínat 200 let od narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela, na oslavu dostane významný přírodovědec dárek v podobě nově zrekonstruovaného náměstí v Brně, které nese jeho jméno. 

Za návrhem proměny Mendlova náměstí stojí architekti ze studia Chybik+Kristof. Ti se pro svůj nový projekt spojili s architektem Michalem Palaščákem, autorem budoucí rekonstrukce náměstí, a také Kanceláří architekta města Brna (KAM), která proměnu v roce 2018 iniciovala.

Mendlovo náměstí patří v Brně k nejfrekventovanějším uzlům MHD, kde se kříží linky tramvají (šalin), trolejbusů (trajflů) a autobusů (basů). Plánovaná rekonstrukce změní dopravní řešení náměstí tak, aby bylo uživatelsky funkčnější a příjemnější.

Reklama

Doprava na náměstí zůstane zachována, v budoucnu však bude zabírat menší plochu, tak aby se náměstí dalo využívat například k pořádání trhů a dalších akcí. V prostoru také vzniknou nové bezbariérové zastávky.

„Od začátku existence KAM usilujeme o to, aby se stav Mendlova náměstí zlepšil. Chceme lidem pobyt na náměstí zpříjemnit. Už před třemi lety jsme připravili ideovou soutěž, která přinesla celkové řešení prostoru. To je ale závislé na zásadní změně dopravy, která potrvá desítky let,“ říká ředitel KAM Michal Sedláček. 

V těsném sousedství Mendlova náměstí stojí augustiniánský klášter, v němž Gregor Johann Mendel sloužil jako mnich a následně opat a kde objevil principy dědičnosti. Nová vizuální podoba náměstí bude na jeho vědeckou práci odkazovat. Na barvu cihel klášterních zdí a sousední gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie naváže nový veřejný prostor – červeně dlážděný kruh. 

Reklama

„Díky kruhovému tvaru bude centrální část náměstí viditelná a pochopitelná ze všech úhlů. Kruh na rozdíl od lineárních obrazců, jako jsou čtverec nebo obdélník, neupřednostňuje žádný směr. Lidé se tak na Mendlově náměstí budou moci pohybovat kterýmkoli směrem,“ říká architektka Šárka Kubínová z ateliéru Chybik+Kristof, která je vedoucí celého projektu.

Dalším prvkem odkazujícím na Mendelovu vědeckou práci budou nově zasazené, speciálně vyšlechtěné druhy stromů, vhodné do městského prostředí, které navíc pomocí chytrého kořenového systému zadrží větší množství vody.

„Chceme z Mendlova náměstí vytvořit funkční veřejný prostor. Zastávky upravíme tak, že uprostřed vznikne prostranství pro odpočinek i kulturu. Jde o mezinárodně významné místo, nemělo by sloužit pouze jako dopravní uzel. Mendlovo náměstí by mělo být důstojné, reprezentativní a přívětivé k lidem,“ vysvětluje architekt Michal Palaščák.

Estetickou třešničkou pak bude nová socha Gregora Johanna Mendela, na jejíž zhotovení právě probíhá soutěž. Ve stejném termínu jako náměstí dokončí architekti ze studia Chybik+Kristof také obnovu Mendelova skleníku v blízké klášterní zahradě.

Reklama
Reklama