Když manželé Vlčkovi vloni v březnu oznámili založení rodinné nadace, do níž tehdy naráz vložili jeden a půl miliardy korun, tedy víc než třetinu svého majetku, byl to v Česku do té doby nevídaný filantropický počin. 

Nadace rodiny Vlčkových vznikla s cílem pomáhat rodinám zasaženým těžkým onemocněním jejich dítěte a zásadní součástí celého projektu od počátku bylo zřízení Střediska dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem, kterou se Vlčkovi rozhodli vybudovat z chátrající usedlosti Cibulka v pražských Košířích. 

Cibulka v současné době prochází kompletní rekonstrukcí a v plánu je, že už za čtyři roky začne fungovat – dětským pacientům a jejich rodinám by se měla otevřít na podzim roku 2026. Symbolicky by tak usedlost zahájila svou novou životní etapu dvě stě let od smrti biskupa Thun-Hohensteina, který ji v 19. století přivedl k největšímu rozkvětu. 

K tomu ovšem povede ještě dlouhá cesta. Nadace areál koupila v havarijním stavu, kdy se některé zchátralé a provlhlé budovy doslova začaly bortit. To se podařilo zvrátit díky záchranným pracím a nadace hlásí, že v tuto chvíli už jsou všechny budovy v suchu a podepřené, aby nedošlo k jejich zhroucení. 

Tým Nadace rodiny Vlčkových má za sebou navíc hydrogeologické průzkumy, pokračuje s analýzou zeleně v celém areálu, dokončuje také rozsáhlý stavebně historický průzkum. A má i výsledky archeologického průzkumu, v rámci něhož experti odhalili některé zajímavé kousky historie z dob biskupa Thun-Hohensteina – například erb na hlavní bráně. 

Nejviditelnější stavební ruch probíhá aktuálně na západní straně areálu, kde se řemeslníci věnují záchraně domku zahradníka, což bude zároveň první zrekonstruovaná budova. Bude v ní i kavárna pro veřejnost, která se má otevřít už za rok. Jak domek zahradníka, tak celý historický areál bude po rekonstrukci vypadat jako ve své největší slávě na začátku 19. století.  

Nejnovější část celého areálu, moderní hospic, je dokonce možné si projít už dnes. Zatím pomocí techniky se speciálními brýlemi v hale Virtuplexu.

Model, který vznikl v počítači, tak mohou odborníci na dětskou paliativní péči a architekti otestovat, než se později pustí do samotné stavby. Ověří tak spoustu praktických souvislostí a návazností, ale i třeba to, jestli se ve všech chodbách vytočí velká nemocniční postel.  

Čerstvě dokončená je už i kompletní architektonická studie týmu Petr Hájek Architekti, který v konkurenci dalších 47 týmů zvítězil v architektonické soutěži a další měsíce návrh detailně rozvedl, a to včetně rozpracování podoby okolních zahrad. 

„Rekonstrukce usedlosti je náš největší výdaj, nicméně v jistině Nadace po jejím dokončení zůstanou aktiva ve vysoké hodnotě. Ta finanční experti investují a teprve z výnosů se hradí provoz Nadace a grantové programy. Toto perpetuální financování zajistí nezávislost a dlouhodobé fungování Nadace i pro další generace,“ říká Ondřej Vlček, zakladatel Nadace rodiny Vlčkových a prezident společnosti Gen, v niž se proměnila společnost Avast po letošní fúzi s americkým Nortonem. 

Zároveň Cibulka po mnoha letech, kdy byla pro veřejnost zamčená, postupně ožívá a otevírá se návštěvníkům, a to i když v ní probíhají stavební práce. Proběhlo tu už několik organizovaných prohlídek, ale i brigád. A dokonce i festivaly, na něž dorazily tisíce lidí.

Byly to především dva ročníky hudebního festivalu Cibulka Open, kde hráli mimo jiné MIG 21, Ondřej Ruml, Vanua2 a řada dalších muzikantů. Letos v celém areálu usedlosti proběhl i dětský festival Cibuláček. Různé kulturní akce na usedlosti budou probíhat i v budoucnu, i když budou s ohledem na další fáze rekonstrukce a budoucí provoz hospice spíš komornější. 

Jedním z cílů Nadace rodiny Vlčkových je totiž propojovat lidi v různé životní situaci a mimo jiné je seznamovat s tím, jak může dětská paliativní péče pomoci těm, kteří ji potřebují. Celý areál usedlosti bude rozdělen na několik zón. Zcela soukromá, včetně části zahrad, bude sloužit k odpočinku a klidu rodinám s vážně nemocnými dětmi. 

„Rodiče i děti budou mít na Cibulce pohodlí a veškeré zázemí, aby tu nabrali sílu, odpočinuli si, zažili něco pěkného a mohli lépe zvládat dlouhodobou náročnou péči. Nebo tu rodiče nechají v péči lékařů a dalšího odborného personálu své nemocné děti, aby měli možnost jet například se zdravými sourozenci na dovolenou,“ vysvětluje Katarína Vlčková, lékařka působící v mobilním hospici Cesta domů a spoluzakladatelka nadace. 

Většina areálu usedlosti zůstane přístupná veřejnosti. Vedle kavárny, zahrad a dvora, kterým půjde projít z jednoho konce usedlosti na druhý, tu bude i vzdělávací centrum pro odborníky, kteří se věnují péči o vážně nemocné děti a jejich rodiče. Většina areálu a okolí bude sloužit jak nemocným, tak zdravým, všichni se tu budou moci přirozeně potkávat.  

Celý projekt Cibulka je ovšem pro nadaci jen součást většího cíle, kterým je podpora rozvoje dětské paliativní péče. V Česku už v tomhle oboru působí řada odborníků, podle manželů Vlčkových je ovšem potřeba navýšit jejich počet a dál zvyšovat kvalitu a dostupnost péče.

S tím souvisí i budování nových zařízení, například právě dětských hospiců, jejichž fungování je v zahraničí běžné, ovšem v Česku zatím chybí. Nadace chce přispět k tomu, aby Česko do roku 2031 patřilo mezi země s nejlepší dětskou paliativní péčí na světě. 

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Nadace letos v rámci své první grantové výzvy podpořila prvních 24 projektů na rozvoj dětské paliativní péče celkovou částkou přesahující jedenáct milionů korun. Tím umožní rozvoj služeb pro vážně nemocné děti a jejich rodiče v mnoha regionech.

Tým nadace je se všemi podpořenými organizacemi v kontaktu, vyráží za nimi, je jim dál k dispozici a podporuje průběh projektů nejen finančně. Zároveň zjišťuje další potřeby organizací, které se dětskou paliativní péčí zabývají a brzy už chystá další grantovou výzvu. 

K aktivitám Nadace manželů Vlčkových se postupně připojují jak dobrovolníci, kteří pomáhají v areálu usedlosti Cibulka, tak především dárci.

„Potěšilo nás, že se přidávají lidé, kteří chtějí pomáhat společně s námi. Mezi našimi dárci je například pán, který na své narozeniny uspořádal v rámci oslavy sbírku ve prospěch činnosti naší nadace. Veškeré peníze od dárců beze zbytku použijeme na podporu dětské paliativní péče,“ říká Ivana Plechatá, ředitelka nadace, a dodává, že aktivní podpora lidí ji přivedla k tomu, že rozjíždí i vlastní fundraising.  

Klíčové je pro nadaci i budování vztahů s odborníky, poskytovateli dětské paliativní péče a s odbornými společnostmi, které jsou nositeli změn v péči o těžce nemocné děti. „Velmi důležité je pro nás také vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s podporovateli. Velmi si vážíme i přijetí, kterého se Nadaci a jejím plánům dostává od komunity na Cibulkách. Je to velmi důležité do budoucna pro příjemné pocity rodin, které zde budou ve Středisku dětské paliativní péče trávit čas se svými nemocnými dětmi. V neposlední řadě nás těší také dobré vztahy s úřady, které jsou nám zatím nakloněné,“ uzavírá Ivana Plechatá.