O příjmech a výdajích domácností mluví s dětmi polovina rodičů. Dvě pětiny zřizují dětem vlastní účet s platební kartou, pětina dětem vysvětluje finanční pojmy jako hypotéky, úvěry a investice.

Jen dvě procenta s dětmi o financích vůbec nemluví a nechávají získání finanční gramotnosti na jejich osobní zkušenosti, ukázal průzkum agentury Ipsos pro investiční platformu Portu.

„I přesto, že finanční vzdělávání je už deset let součástí školní výuky, má na finanční gramotnost dětí zásadní vliv především rodina. Je důležité, aby rodiče s dětmi o finančních tématech mluvili, aby si děti uvědomily, že rodinné rozpočty nejsou bezedné a při nakládání s penězi je potřeba jistá obezřetnost,“ řekl k výsledkům průzkumu produktový ředitel Portu Martin Luňáček.

„Pomůže jim to získat jistotu a sebevědomí ve finančních otázkách při vstupu do dospělosti,“ dodal.

Průzkum ukázal, že nejčastěji rodiče učí děti zacházení s penězi poskytováním kapesného. Dělá to 73 procent dotázaných, 58 procent přitom uvedlo, že dávání kapesného má v jejich domácnosti pravidelnou formu. Rodiče nejčastěji dávají dětem do 500 korun měsíčně.

Bankovní účet s platební kartou dětem zřídilo 38 procent dotázaných, častěji to jsou středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní rodiče dětí alespoň na druhém stupni základní školy.

Z dalších forem posilování finanční gramotnosti rodiče nejčastěji berou na nákupy a mluví s nimi o tom, kolik co stojí. Potvrdilo to 55 procent dotázaných. O domácím rozpočtu s dětmi mluví 51 procent rodičů, 47 procent podporuje jejich spoření formou vlastní kasičky.

Kromě toho 39 procent rodičů uvedlo, že podporují děti, aby si samy aspoň částečně naspořily na věc, po které touží. Odborné finanční pojmy dětem vysvětluje 22 procent rodičů.

Průzkumu se zúčastnilo 1010 mužů a žen ve věku od 18 do 55 let. Sběr dat se uskutečnil v srpnu letošního roku.