Láká vás investice do kryptoměn? Ale teprve začínáte? Stěžejní termíny kryptoměnového trhu představuje následující kryptoměnová abeceda.

Altcoin
Každý coin, který není bitcoin, je altcoin. Všechny kryptoměny vedle bitcoinu jsou chápané jako alternativa k němu coby základnímu kryptu. Počet různých altcoinů se šplhá už k 10 tisícům.

Bitcoin
První a ústřední decentralizovaná digitální měna, kterou vytvořil záhadný Satoši Nakamoto coby alternativu k centralizovanému bankovnictví.

Blockchain
Distribuovaná databáze, která je současně uložená na množství počítačů. Nemá centrálního správce, o validaci všeho dění na ní se stará samotná decentralizovaná síť s mnoha uživateli.

Býčí trh
Býk je zuřivý, tudíž pojem „býčí trh“ (bull market) označuje takový stav finančního trhu, na němž ceny stoupají.

Coin
Jednotka kryptoměny. Obecněji se pojem používá také jako označení pro konkrétní kryptoměnu.

DAO
Zkratka pro decentralizovanou autonomní organizaci („Decentralised Autonomous Organization), která tvoří vlastní bankovní systém na principu „chytrých kontraktů“ umístěných na blockchainu.

DeFi
Označení pro decentralizované financování. Oproti běžnému financování, opřenému o centralizované zprostředkovatele, jako jsou banky či burzy, se DeFi opírá o chytré kontrakty na blockchainu.

Distribuovaný ledger
Decentralizovaná databáze, která je rozprostřená mezi mnoho různých účastníků či sítí. Záznamy o provedených transakcích vidí všichni účastníci distribuovaného ledgeru; proto distribuovaný ledger funguje jako veřejná účetní kniha. Druhem distribuovaného ledgeru je kupř. blockchain.

Ethereum
Druhá nejhodnotnější kryptoměna po bitcoinu a open-sourcová blockchainová platforma. Taktéž jde o synonymum pro virtuální stroj Ethereum Virtual Machine, zaručující na síti etherea fungování tzv. chytrých kontraktů.

Fiat
Krátce řečeno peníze. „Fiat“ jsou peníze vytvořené z úřední moci, jinak také měna s nuceným oběhem. Kryptoměny chtějí fungovat jako jejich alternativa, která by oproti nim neměla podléhat inflaci. (Trváte-li na automobilovém významu slova, chápejte jej jako protiklad k pojmu „Lambo“.)

FOMO
Zkratka pro termín „Fear Of Missing Out“, označující hrůzu z toho, že člověku uniká něco důležitého. V oblasti investice do kryptoměn se FOMO objevuje v souvislosti s děsem, že by mohla člověku utéct dobrá investice. FOMO tak vzniká většinou v době strmého růstu, kdy investor rychle investuje v touze svézt se na stoupající vlně.

Genesis Block
Tzv. „Bitcoin Genesis Block“ je první blok (bloky jsou základní stavební kameny blockchainu), který byl vytěžen na blockchainovém řetězci 3. ledna 2009.

HODL
Základní termín i filozofie pro dlouhodobé držitele kryptoměn. Pojem vychází ze slova „hold“, čili „držet“, a značí přístup neprodávat zainvestovanou kryptoměnu v panice, ať už kvůli tomu, že se její cena radikálně propadá (a hrozí, že se bude propadat dál), nebo její cena naopak radikálně stoupá (a hrozí, že výš už stoupat nebude).

Chytrý kontrakt
Tzv. „Smart Contract“ je forma smlouvy, která je zapsaná v počítačovém kódu (a nikoliv v právní řeči). Jedná se o automatizované akce, které se odehrají při splnění specifických podmínek. Chytrý kontrakt umístěný na blockchainu (tato technologie patří k základním stavebním kamenům sítě Ethereum) umožňuje dvěma smluvním stranám předem zkontrolovat jeho podmínky, a když s nimi obě strany souhlasí, uzavřou spolu smlouvu bez potřeby třetí strany.

ICO
Zkratka pro „Inicial Coin Offering“. Uvedení nové kryptoměny na trh; určitý předprodej, který umožňuje kryptu nabrat potřebné investice pro další rozvoj.

Jednapadesátiprocentní útok
Tzv. „51% Attack“ je takový stav těžby kryptoměny, kde z více než 51 procent ji má pod palcem jediný člověk nebo organizace. Taková dominance nad sítí jedné kryptoměny je zneužitelná v mnoha směrech.

Kryptoměna
Decentralizovaná digitální měna, která ke svému zabezpečení používá pokročilou kryptografii.

Kryptoburza
Platforma, na níž se dají kryptoměny směňovat navzájem, stejně jako s tradičními fiat měnami, podle aktuálních kurzů. Největší kryptoburzou je Binance, založená v roce 2017.

LAMBO
Zkrácená verze názvu drahého vozu Lamborghini. Slouží pro označení kýženého základního statusu kryptoměnového boháče, pro něhož je „lambo“ podle internetového folklóru vysněnou metou.

Medvědí trh
Medvěd zimuje, tudíž pojem „medvědí trh“ (bear market) označuje takový stav finančního trhu, na němž ceny klesají.

NFT
Zkratka pro „non-fungible“ token, čili nezaměnitelný token, umístěný na blockchainu. V současnosti je populární jeho použití coby certifikátu o vlastnění určitého digitálního uměleckého díla.

Node
Síťový uzel. V prostředí blockchainu je za „node“ označován každý počítač, který se podílí na decentralizované správě celého řetězce ověřováním transakcí. Vše, co se na blockchainu děje, se objevuje současně na všech nodech, což zaručuje nezfalšovatelnost probíhajících operací.

P2P
Akronym pro „peer-to-peer“. Tento pojem popisuje počítačovou síť, v níž spolu komunikují přímo jednotliví klienti či uživatelé. Doslova jde o kontakt „rovného s rovným“, kde spolu uživatelé jednají napřímo, a nikoliv prostřednictvím centrálního serveru. Čím je jich více, tím struktura roste a zvyšuje se přenosová kapacita. Bitcoin či Ether jsou kryptoměny založené právě na principu P2P.

Peněženka
Softwarová nebo hardwarová úschovna klíčů ke kryptoměnám (skutečná peněženka v pravém slova smyslu je stále na blockchainu). Softwarová peněženka využívá aplikaci v počítači či telefonu. Adresu k ní představuje dlouhý sled znaků, který představuje její veřejný klíč. Hardwarová peněženka má podobu sofistikovanějšího flash disku a hackeři na ni nemohou. Ke globálně nejproslulejším peněženkám patří český Trezor.

Privátní klíč
Jde o 256bitový kód, který slouží jako klíček k vaší kryptopeněžence. Zatímco samotná peněženka je zastupována tzv. „veřejným klíčem“ (jde o její adresu, na niž lze posílat krypto), privátní klíč je v podstatě digitálním heslem, kterým si ji můžete odemknout.

ROI
„Return on investments“, čili návratnost investic, označuje profit porovnáním investice s výslednou hodnotou. Výnos z investované částky udává ROI v procentech. Činí-li investice do kryptoměny 1000 dolarů, pak je ve chvíli, kdy cena zainvestované částky vystoupá na 2000 dolarů, ROI 100 %.

Stablecoin
Kryptoměna se stabilní hodnotou, jehož dosahuje navázáním s konvenčním aktivem typu amerického dolaru nebo zlata. Stablecoin proto disponuje minimální volatilitou.

Tržní kapitalizace
Vyjádření tržní hodnoty všech mincí konkrétní kryptoměny, které jsou v oběhu. Počítá se součinem mincí v oběhu a aktuální ceny kryptoměny.

Volatilita
Označení pro míru kolísavosti ceny aktiva typu kryptoměny. Kryptoměnový trh je chápán jako vysoce volatilní – to znamená, že ceny coinů létají nahoru a dolů a nikdo neví, co přinese zítřek.

Velryba
Velký investorský hráč na poli kryptoměn. Za velryby jsou označované subjekty (ať již lidé či celé organizace), které drží takové množství konkrétní kryptoměny, že mohou ovlivnit její hodnotu.

White Paper
Podrobný popis konkrétní kryptoměny pro investory. Obsahuje stanovení jejího strategického plánu, funkce, kterou má plnit, i technické informace o systému, na kterém funguje.