Na Ruskou invazi na Ukrajinu západní státy zareagovaly nejen sankcemi vůči agresorovi, ale i jeho jednotlivým vlivným občanům. V čele mediálního zájmu jsou tak ruští oligarchové, kteří v důsledku sankcí přicházejí o své jachty, luxusní byty i soukromá letadla.

„Jachty jsou manifest bohatství. Jejich zmrazování je zprávou Západu do Ruska,“ říká Tomáš Vlasák, právník se zaměřením na obchodní právo a oblast mezinárodního financování z advokátní kanceláře PRK Partners. Spolu se specialistou na všeobecné korporační právo a řešení sporů Martinem Lukáčem z PRK Partners pro Forbes vysvětluje, jak mohou státy zabavovat majetek soukromých osob.

Přicházejí ruští miliardáři o svoje jachty?

Ne tak docela. Podstatou sankcí, které evropské státy na tyto lidi uvalily, není úplné zabavení, ale jen zmražení jejich majetku, tedy omezení s jejich nakládáním. Cílem je zabránění tomu, aby takzvaní oligarchové majetek prodávali, pronajímali nebo dali do zástavy.

Zmrazení se týká dvou jeho skupin: jednak finančních prostředků, kdy je zabráněno jejich převodu a přeměně, typicky to jsou úložky u bank, jednak hospodářských zdrojů, tedy nejen jachet, ale také letadel, automobilů, nemovitostí a účastí ve společnostech.

Jak to, že mohou západní státy zmrazovat majetek ruských miliardářů, tedy soukromých osob?

Zmrazují je na základě evropského nařízení a na něj navazujících sankčních seznamů, které začaly vznikat už v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Podstatou je zmrazení majetku lidí, podílejících se na narušování celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Seznam osob, institucí a firem, kterých se sankce týkají, se za dobu války na Ukrajině dost podstatně rozšířil.

Říkáte, že jde o osoby, které se podílí na narušování nezávislosti Ukrajiny. Znamená to, že kromě jejich bohatství musí mít v Rusku politický vliv?

Nemusí. Je pravda, že drtivá většina jsou politicky aktivní lidé – seznam například obsahuje přes tři sta třicet poslanců Státní dumy, kteří schválili usnesení uznávající separatisty nárokovanou část Ukrajiny. Na sankčních seznamech jsou ale například i osoby ve vedoucích postaveních v armádě, a to nejen v Rusku, ale teď už i v Bělorusku.

Sankční seznam osob má například i OSN.

Jsou tam také zakladatelé, majitelé nebo ředitelé bank a těžebních společností nebo znárodněné firmy, kterým z Putinova režimu, a třeba i z probíhající agrese, nějak profitují. Spadají tam také znárodněné firmy z Krymu, tedy firmy protiprávně vyvlastněné, a to v podstatě proto, aby byly omezeny jejich tržby a zisky plynoucí z Evropy.

Můžou majetek zmrazovat i státy mimo EU?

Země jako Spojené státy americké nebo Velká Británie mají vlastní sankční seznamy, které fungují obdobně. Svůj sankční seznam osob má například i OSN.

Jde u těch jachet vždy dohledat, kdo je jejich opravdový vlastník?

Jak kdy. Konkrétně jachty jsou často manifest bohatství, kterým se miliardáři rádi prezentují. Často to ale s jistotou vědět nelze – lodě bývají vlastněné zvláštní firmou se složitou offshorovou strukturou a často plují pod vlajkou jiné země, takže dohledat skutečné majitele může být komplikované.

Na druhou stranu nařízení z roku 2014 je koncipované tak, že když státy jednají v dobré víře, že je někdo vlastníkem tohoto majetku, tak neodpovídají za škodu, která v důsledku zmrazení vznikne. A to ani v situaci, kdyby nakonec tím opravdovým vlastníkem byl někdo jiný.

Jakou škodu na majetku máte na mysli?

Konkrétně u jachet je to škoda vzniklá z toho, že se loď nebude udržovat. Kotvení, omývání od slané vody a technická údržba stojí asi desetinu celkové pořizovací ceny jachty. Proto jenom vlastnit takovou loď je neuvěřitelně nákladné, nesrovnatelné například s autem nebo nemovitostí.

Proč tedy zmrazujeme zrovna jachty? Prostě proto, že jsou na území států, které sankce uvalily?

Vlastně ano, ta působnost nařízení je vymezena právě územím, tedy územím Evropské unie a spadají do toho i teritoriální vody, tedy pobřeží, stejně jako vzdušný prostor. Majetek typu jachet nebo soukromých letadel je cenný, ale i nejsnáze zmrazitelný. Zároveň je to určité sdělení Západu vůči Rusku.

Co se s těmi jachtami stane?

V podstatě nic dramatického, vlastníci s nimi nesmí nijak nakládat, samotné lodě ale zůstanou v přístavu. Problém bude právě v té údržbě – tím, že je Rusko odpojeno od mezinárodního platebního systému SWIFT a finanční prostředky sankcionovaných osob v Evropské unii budou rovněž zmrazeny, nebudou moci vlastníci zaplatit správu lodí ani jejich posádku.

Náklady pak zpětně dopadnou na majitele jachet, kteří budou dlužit. Lodě, pohybující se zatím v mezinárodních vodách, se časem budou potýkat s nedostatkem paliva nebo potravin a zanedbanou údržbou. Dříve či později budou muset zakotvit v přístavu, kde je bude možné zmrazit.

A co dál?

Většina z těch vlastníků lodí a zmrazeného majetku obecně se začne soudit a bude namítat, že na sankční seznam nepatří, že kroky Ruska vůči Ukrajině nepodporují. Takže se bude čekat na soudní rozhodnutí, které potvrdí nebo vyvrátí, že byl majetek zmražen po právu.

Je možné, že oligarchové u soudu opravdu obstojí?

Možné to je, ale děje se to zřídka. Už od roku 2014 se vedou u Evropského soudního dvora právě spory o to, že vlastník majetku na sankční seznam vůbec nepatří. A viděl jsem i případ, kdy dal soud vlastníkovi za pravdu.

Vydání Forbesu Zázrak

Druhá skupina sporů se bude týkat námitek oligarchů, že jachty vůbec nevlastní – že je například dávno převedli někomu, koho se sankce netýkají.

Třetí skupina budou právě provozní spory, kdy posádka nebo přístavy nebudou dostávat zaplaceno. A tady jsou důležité právě ty vysoké náklady, které jsem zmiňoval. Ve chvíli, kdy jejich hodnota převýší hodnotu zanedbané lodě, je dost možné, že vlastník od sporu, a tedy celé lodě upustí. Prostě se mu to nevyplatí.