Na konci letošního roku se změní nebe nad Amerikou. Z obřích hypermarketů Walmart vystartují armády dronů a započnou největší automatizované doručování zboží v historii. Cesta ke scéně jak vystřižené z utopické sci-fi však nebyla rovná přímka; vedla přes starou Persii i hořící Benátky…

6. století př. n. l.

Lidstvo odhaluje nečekanou zákrutu na cestě objevů a dobývání: když vybuduje impérium, které už se nedá přejít z jednoho konce na druhý za den, potřebuje vnitřní systém doručování. První organizované předávání zpráv je sice datováno k roku 2400 př. n. l. do starého Egypta, ale to bylo jen takové pobíhání od jedné pyramidy ke druhé.

Je to až perská říše, kde král Kýros II. rozjede první regulérní kurýrní službu. Za krále Xerxese už jsou na koni kurýři, kteří si zásilku předávají jako štafetu ze dne na den a doručí ji z dnešního Íránu do Turecka mezi sedmi a devíti dny.