Informace a schopnost s nimi naložit. Právě to odděluje v dějinách lidstva ty úspěšné od plev. Vědění nikdy nebylo tak masově dostupné a přitom tak křehké jako dnes, kdy máme zdarma k dispozici největší digitální encyklopedii, jakou kdy lidstvo stvořilo. Wikipedie nedávno oslavila dvacet let. Co jí předcházelo?

5. století př. n. l.

Jak prozradí vševědoucí Wiki, pojem encyklopedie poprvé použil Hippias z Elidy. Svobodné občany v antickém Řecku totiž na veřejný život připravuje vzdělávací systém, kterému říkají enkyklios paideia – kruh vědění. Kluci ze společenských elit šprtají ve škole gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii a věnují se hudbě. Otrokům a ženám musí stačit škola života.