Good news, everyone! Živnostníci mohou nadále čerpat ošetřovné. Po březnových a dubnových příspěvcích si rodiče, kteří zůstali doma se svými dětmi, budou moct říct o podporu také za květen. Žádosti bude možné posílat resortu průmyslu a obchodu od pátku 12. června.

Speciální dotaci podobnou ošetřovnému, na něž mají ze zákona nárok zaměstnanci, zavedlo ministerstvo v době nouzového stavu. Cílem bylo částečně nahradit ušlé příjmy OSVČ, které v důsledku uzavřených škol a školek pečovaly o děti doma.

Příspěvek 500 korun na den (v březnu to bylo 424 korun) náleží všem rodičům, kteří mají potomka mladšího 13 let. Stačí doložit potvrzení o tom, že jejich škola byla mimo provoz.

Původně se počítalo s tím, že stát bude podporu vyplácet pouze po dobu uzavření vzdělávacích institucí. Nakonec však ošetřovné pokračuje do konce června navzdory tomu, že většina škol a školek svůj provoz obnovila – byť v režimu dobrovolné docházky.

Formulář žádosti o dotaci za pátý měsíc letošního roku zveřejní ministerstvo na svých stránkách v pátek 12. června (za červen pak v polovině července). Nově bude třeba jej doplnit o odůvodnění, proč dítě do zařízení nechodí. Příjem žádostí za duben byl ukončen v neděli 7. června.

Zaslat formuláře je možné datovou schránkou nebo poštou (ministerstvo radí doporučeně). Peníze by měly – po uznání všech náležitostí – na účet žadatele dorazit zpravidla za dva týdny.