Investiční skupina Pale Fire Capital rozšiřuje svoji partnerskou základnu. Od září se novým členem stává Jiří Ponrt. V roli finančního ředitele skupiny je jeho hlavním úkolem řízení financí Pale Fire Capital, podpora finančního řízení v jednotlivých firmách v portfoliu a hledání nových investičních příležitostí.

Za tímto účelem zřídil a vede takzvané finanční a analytické týmy. Má mnoholeté zkušenosti s finančním řízením firem z různých odvětví, včetně Alza.cz, Danone/Nutricia či CK Fischer.

Za své schopnosti byl oceněn – v roce 2016 se umístil na druhém místě v soutěži TOP CFO v České republice. O rok později obsadil příčku třetí.

„Za deset měsíců u nás si Jirka získal naši plnou důvěru. Vybudoval téměř od nuly silné finanční i analytické týmy. Zároveň prokázal schopnost budovat s námi silnou finanční skupinu stylem, který se nám osvědčil jako úspěšný. Oba týmy jsou pro náš další růst zásadní a přinášejí velkou hodnotu celé skupině,“ komentuje partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl.

Vizí skupiny je podporovat technologické inovace napříč všemi obory a tvořit silné firmy. Pale Fire Capital společnostem pomáhá například s expanzí na zahraniční trhy či s překonáváním nejrůznějších bariér, na které mohou během svého růstu narazit.

„Vize zakladatelů PFC budovat silné firmy působící daleko za hranicí české kotliny formou aktivní participace na jejich řízení. Je to obrovskou příležitostí učit se a růst. Věřím, že jsem za těch pár měsíců strávených nad finančním rozvojem portfolia svou odbornost a kvalifikaci dostatečně prokázal,” uvedl Ponrt.