Pandemie výrazně posunula nákupní chování českých konzumentů i jejich platební zvyklosti. Proti době před pandemií si 41 procent lidí podle svých slov zvyklo častěji nakupovat v e-shopech a 42 procent lidí platí bezkontaktně už i v kamenných obchodech.

V budoucnosti je 85 procent lidí rozhodnuto pokračovat v nákupech on-line, byť značná část z nich občas do kamenných obchodů ráda nahlédne. Vyplývá to z průzkumu společnosti Barion Payment.

Pro polovinu dotazovaných je nyní on-line nakupování atraktivnější než dříve, podle očekávání zejména mezi mladými lidmi. O poznání méně lidí nakupuje pravidelně na zahraničních e-shopech, alespoň jednou týdně dvě procenta.

Jednou měsíčně je to 17 procent Čechů. Obecně nižší ochota k nákupům na zahraničních e-shopech v populaci je dána zejména nedůvěrou či jazykovou bariérou. Mezi mladými lidmi do 30 let je situace jiná, zkušenost s nákupem na zahraničním e-shopu má přes 90 procent z nich. A naopak téměř polovina lidí nad 60 let tu nenakupuje nikdy.

Jen 13 procent dotázaných se chystá naplno vrátit do kamenných obchodů a chce nakupovat jako dříve. Na 23 procent lidí naopak bude i nadále preferovat on-line nákupy. Největší část, 65 procent lidí, bude v on-line nakupování rovněž pokračovat. Kamenné obchody ale nezatracují a rádi se do nich znovu podívají.

Průzkum uskutečnila v září 2021 agentura STEM/MARK prostřednictvím Evropského národního panelu na vzorku 511 respondentů, kteří nakupují on-line alespoň jednou za měsíc.