Tento článek vydáváme znovu ke smutné příležitosti tragické smrti nejbohatšího českého podnikatele Petra Kellnera.

Devátého března 2006 vyšel v americkém Forbesu tradiční žebříček dolarových miliardářů. Pro tuzemskou byznysovou scénu měl však zvláštní kouzlo, neboť se v něm tehdy poprvé objevil Čech, což nebyl nikdo jiný než vládce skupiny PPF Petr Kellner.

Forbes tehdy jeho majetek odhadl na tři miliardy dolarů a psal o něm, že má „dobré oko a dokáže poznat příležitost“, čímž narážel zejména na kroky vedoucí k ovládnutí České pojišťovny. Epizoda, která nemá ve všech historických zápisech čistě pozitivní kontury, je následována úspěšnou investicí do TV Nova, kterou Forbes zmiňoval hned vzápětí.

Poslední žebříček dolarových miliardářů z dubna loňského roku Kellnerův majetek odhaduje na 14,9 miliardy dolarů. Za oněch 15 let tak Kellner dokázal svůj majetek – optikou Forbesu – zhruba zpětinásobit a z PPF vybudovat společnost, jejíž vliv sahá daleko za hranice České republiky.

Muž, kterého byste v černých džínách a mikině s kapucí na veřejnosti vůbec nemuseli poznat, si stále drží to, čemu v anglofonních zemích říkají low profile, a tak s námi bilancovat osobně nebude.

U této příležitosti jsme se nicméně podívali do výročních zpráv PPF za posledních 15 let a vybrali 15 citací, které dobře ilustrují byznysové dospívání a názory dlouhodobé jedničky českých majetkových žebříčků, ale zejména vývoj v PPF.

Citace jsme vždy doplnili o jednu vybranou událost daného roku z časové osy skupiny.

2006

„Aktivity skupiny PPF jsou nyní jasně rozděleny do dvou stěžejních oblastí. Prvním pilířem zůstává pojišťovnictví v čele s naší vlajkovou lodí – Českou pojišťovnou. Tu dnes vkládáme do společného podniku se skupinou Generali, třetí největší evropskou pojišťovnou, s cílem stát se předním poskytovatelem pojišťovacích služeb v regionu střední a východní Evropy.

Druhou, dynamicky se rozvíjející větví je spotřebitelské financování zastřešené společnostmi skupiny Home Credit. Také zde jsme v nedávné době oznámili náš záměr vytvořit prostřednictvím strategického partnerství s Nomos Bank, jednou z nejaktivnějších a nejrychleji se rozvíjejících ruských bank, univerzální bankovní skupinu v Rusku.“

 • Prosinec 2006: Distribuční síť Home Credit & Finance Bank v Rusku přesahuje 23 500 prodejních míst a databáze klientů čítá přes 11 milionů osob.

2007

„Akvizice podílu v Nomosu dále přináší synergické efekty s existujícími aktivitami skupiny PPF v Ruské federaci, a to zejména v oblasti investičního bankovnictví. Skupina PPF přináší partnerům v Nomosu významné zkušenosti a dovednosti v oblasti řízení finančních institucí, ale také nemalý finanční potenciál pro další rozvoj této významné ruské banky.“

 • Srpen 2007: Tomáš Spurný se stal členem vrcholového vedení skupiny PPF, a to v roli předsedy představenstva PPF a.s.

2008

„Symbolem uplynulého roku v ekonomice a financích se stala krize. Upřímně řečeno, nejde o první těžkou situaci, které skupina PPF ve své téměř dvacetileté historii čelí. Zažili jsme (a přežili) například prudké poklesy měnových kurzů i akciových trhů a různé problémy provázející bankovní a finanční sektor. Ale to, co prožíváme dnes, je zřejmě mnohem závažnější.“

 • Září 2008: PPF Group N.V. poskytla komerční úvěr Eldoradu, největší ruské síti obchodů s bílým zbožím a elektronikou. Půjčka ve výši 500 milionů dolarů byla poskytnuta ve dvou tranších s cílem posílit pracovní kapitál Eldorada a bude primárně použita na úhradu závazků po lhůtě splatnosti dodavatelům.

2009

„Například v Rusku jsme Home Credit výrazně posunuli k retailovému bankovnictví, zvýšili jsme efektivitu a dosáhli historicky nejvyššího zisku. Naopak na Ukrajině, ve velmi těžkých tržních podmínkách, jsme náš byznys navigovali spíše opatrně. Udrželi jsme tak pozice na trzích zasažených krizí a vytvořili nakonec solidní výsledek.

Těší nás přitom rozvoj spotřebitelského úvěrování ve Vietnamu a v Číně, kde jsme průkopníky v této oblasti finančních služeb. Jsme přesvědčeni, že tomuto regionu patří budoucnost.“

 • Říjen 2009: Nový Energetický a průmyslový holding zahájil svou činnost poté, co jeho vlastnická struktura nabyla svou konečnou podobu. Skupina PPF a pan Daniel Křetínský dokončili svůj vstup do holdingu, který se skládá z aktivit v oblasti energetiky a průmyslu vyčleněných ze skupiny J&T.

2010

„Rok 2010 byl také ve znamení posilování naší pozice v Asii, zejména v Číně. V této nejrychleji rostoucí ekonomice světa – a dnes druhé největší ekonomice po USA – působí PPF společně s lokálními partnery na trhu spotřebitelských úvěrů pod značkou Home Credit již čtyři roky.

Že svůj vstup na asijské trhy bereme skutečně komplexně, dokazuje i náš růst na vietnamském trhu a aktivní hledání dalších investičních příležitostí v Asii.“

 • Leden 2010: Jean-Pascal Duvieusart se stal menšinovým akcionářem skupiny po uzavření všech relevantních smluv mezi akcionáři společnosti PPF Group N.V., a to nepřímým nákupem 0,25 procenta podílu ve společnosti PPF Group N.V.

2011

„Konečně jednou z nejvýraznějších změn v uplynulém roce byl pro PPF nárůst našeho angažmá doma, v České republice. Spustili jsme zde novou retailovou banku Air Bank a především jsme spolu se skupinou KKCG koupili z konkurzu největší tuzemskou loterijní společnost Sazka. Vstoupili jsme tak do nového druhu byznysu, ale už první částečné výsledky naznačují, že to bude velmi úspěšná investice.“

 • Srpen 2011: Skupina PPF a Igor Jakovlev, zakladatel Eldorada, uzavřeli transakci vedoucí k tomu, že skupina PPF získala plnou kontrolu nad významným obchodním řetězcem s elektronikou a domácími spotřebiči v Rusku.

Fun fact: Na fotografiích na začátku výroční zprávy roku 2011 je mimo jiné poprvé vidět i velký byznysový mozek Martin Štefunko, který později vymyslel byznysovou operaci oddělení Cetinu od O2.

Ramba
Vydání Forbesu Ramba

2012

„Tolik změn jako v roce 2012 PPF už dlouho nezažila. Byl to rok velkých obchodů. Prodali jsme podíly v Nomos‐Bank, Sazce a dospěli k dohodě o našem postupném odchodu z Generali PPF Holdingu. Mohutně jsme posílili naše investice v energetice a vstoupili do nového segmentu biotechnologií. A především po deseti letech se změnilo postavení Jiřího Šmejce, který se z akcionáře stal obchodním partnerem PPF.

I to byl impuls pro personální změny, které nám pomohly dodat novou energii do investičních, manažerských i finančních procesů. V tomto ohledu se tedy v PPF v uplynulém roce změnilo opravdu hodně.“

 • Květen 2012: Akcionáři oznámili prodej pětiprocentního podílu Jiřího Šmejce ve společnosti PPF Group N.V. Touto změnou vlastnické struktury skupiny PPF, která vychází z tržního ocenění aktiv holdingu PPF Group N.V., se mění postavení Jiřího Šmejce z pozice akcionáře skupiny do pozice jejího obchodního partnera.

2013

„Je už skoro tradice, že nejdůležitější události se v PPF odehrávají vždy ke konci roku. V loňském roce to – po nebývale rychlém jednání – byla dohoda se španělskou Telefónikou o odkoupení 66 procent v největším tuzemském operátorovi O2 za více než 63 miliard korun.

Vstupujeme tím do zcela nového odvětví, které se sice aktuálně potýká s mnoha problémy, my v PPF v tom však vidíme hlavně příležitost! Víme totiž, že přijde nejen nástup nových technologií, ale dojde i na změnu celého dosavadního byznys modelu v telekomunikacích.“

 • Únor 2013: Energetický a průmyslový holding (EPH) uskutečnil historicky největší investici české společnosti v zahraničí: získal 49procentní podíl ve společnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) spolu s manažerskou kontrolou nad společností za částku 2,6 miliardy eur.

2014

„Několik posledních let jsem toto úvodní slovo začínal konstatováním, že jsme za uplynulý rok opět navýšili hodnotu skupiny PPF. Letos tomu tak není. V důsledku krize v Rusku jsme v roce 2014 vydělali méně než v jiných letech. Přesto nemohu říci, že to byl špatný rok. Jaký by to ostatně byl život, kdyby člověku všechno jen pozitivně vycházelo?“

 • Leden 2014: Akvizice 65,9procentního podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic a.s. skupinou PPF byla schválena Evropskou komisí a transakce byla následně uzavřena. Součástí akvizice byl i závazek PPF učinit povinnou nabídku na odkup akcií společnosti Telefónica CR od menšinových akcionářů, a to podle přílohy smlouvy a v souladu s právní úpravou platnou v České republice.

2015

„Výroční zpráva za rok 2015 je v jistém ohledu výjimečná: vydáváme ji v roce, kdy PPF slaví pětadvacet let své existence. Do tradičního byznysového ohlédnutí za loňským rokem se tak částečně promítá i ohlédnutí za celou historií PPF. Náš příběh je totiž do jisté míry i částí příběhu České republiky, respektive budování tuzemského kapitalismu. Za ta léta prošly PPF a jejími společnostmi tisíce nebo spíše desítky tisíc lidí.“

 • Červen 2015: Nabyla platnosti ojedinělá operace v telekomunikačním odvětví nejen v ČR, ale i v celé Evropě – rozdělení dosavadní telekomunikační společnosti O2 na infrastrukturní společnost CETIN a na operátora O2, který poskytuje maloobchodní služby zákazníkům. O2 je z pohledu skupiny PPF ryze finanční investicí a PPF nezasahuje do obchodního vedení společnosti.

2016

„Uvědomujeme si, že západní svět, tak jak jsme ho dosud znali, se začíná proměňovat tempem, jehož důsledků a konce je těžko dohlédnout. V PPF však kvůli tomu nepodléháme negativním náladám. Ve změně totiž vidíme především příležitost. I proto byl pro nás rok 2016 nejen rokem růstu, ale i rokem nových investic do inovativních odvětví.

Především díky skupině Home Credit a její pokračující expanzi se můžeme označit za globální světovou firmu. Počet našich zaměstnanců na třech kontinentech už překročil sto třicet tisíc. Spravujeme majetek v hodnotě přes 27 miliard eur a náš čistý zisk se meziročně ztrojnásobil.“

 • Prosinec 2016: Skupina PPF investovala do nově vzniklé clearingové banky ve Velké Británii, Clear Bank, což je po 250 letech první nová banka v tomto oboru britského finančního trhu. Skupina PPF s podílem 35 procent patří k zakladatelům banky.

2017

„Druhou klíčovou oblastí PPF se definitivně staly telekomunikace. Kromě majoritního podílu v české O2 (jejíž dcerou je slovenská O2) rozvíjíme naši infrastrukturní společnost CETIN, která rozsáhlými investicemi „zrychluje Česko“, a navíc se jí podařilo stát se obchodním partnerem už všech relevantních tuzemských operátorů.

Potvrdilo se, že idea oddělení telco sítí do samostatné entity byla správná a v důsledku výhodná pro všechny hráče na trhu.“

 • Říjen 2017: Skupina PPF získala 40procentní podíl ve společnostech Mall Group a Heureka, které patří k největším v segmentu e-commerce v Česku, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku a Bulharsku.

2018

„Pro moji generaci jsou svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím základními principy, na nichž jsme formo­vali své názory a postoje. To jsou také hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě.“

 • Březen 2018: Skupina PPF se dohodla se společností Telenor na koupi jejích telekomunikačních aktiv ve střední a východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.

2019

„Když jsem před třiceti roky začínal podnikat, přál jsem si – mimo jiné – ukázat, že my Češi máme na to obstát ve světě, být mezi špičkou. PPF se to podařilo. Jsme skutečně velká světová firma. Svět bychom ale nikdy nedobyli bez kořenů doma v České republice. Napsal jsem to už v loňské výroční zprávě: na to, co nás formovalo, a na svoje kořeny nesmíme nikdy zapomenout.“

 • Říjen 2019: PPF podepsala dohodu s mediální společností Central European Media Enterprises Ltd. o jejím plném převzetí. CME provozuje televizní stanice v Bulharsku, České republice, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku.