Už tento víkend čeká Česko znovu po deseti letech sčítání lidu. Během dekády se ale ledacos změnilo. Letos poprvé bude možné formulář vyplnit také elektronicky a jiná je i sada otázek, na kterou musíte odpovědět. Přinášíme vám proto přehledný souhrn všeho, co o Sčítání lidu 2021 potřebujete vědět.

Kdo musí formulář vyplnit?

Sčítání se musí zúčastnit každý český občan s trvalým pobytem v Česku, a to bez ohledu na to, kde zrovna pobývá nebo žije. Občanů žijících v zahraničí, kteří už mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká. Formulář ale musí vyplnit i cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem u nás delším než devadesát dnů, sčítání se tak netýká jen turistů, kteří jsou zde na kratší dobu.

Sčítací formulář je třeba vyplnit i za děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům. Stejně tak jej můžete vyplnit i za ostatní členy rodiny, pokud se na tom domluvíte – stačí jen znát jejich osobní údaje, jako je jméno, rodné číslo nebo číslo občanského průkazu.

Sčítání je povinné. Za nevyplnění elektronického nebo tištěného formuláře hrozí pokuta až deset tisíc korun.

Jak vyplnit formulář?

Letos poprvé můžete formulář vyplnit elektronicky, a to od soboty 27. března do pátku 9. dubna. Tradiční listinná podoba pak bude k dispozici od 17. dubna do 11. května.

Online formulář

Elektronický sčítací formulář můžete vyplňovat už od soboty na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci „Sčítání21“.

Online formulář je na rozdíl od toho listinného kromě češtiny dostupný také v sedmi dalších jazycích: angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.

Po přihlášení vás formulář dál automaticky navede. Pokud byste přece jen tápali, pomůže vám i podrobný videonávod. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.

Do online sčítání se přihlásíte pomocí data narození a čísla svého osobního dokladu, jako je občanský průkaz, cestovní pas nebo jiné doklady vydané cizincům. Použít můžete také elektronické identity, bankovní identity nebo přihlášení přes datovou schránku.

Listinný formulář

Pokud se nestihnete nebo nechcete nechat sečíst online, od 17. dubna můžete vyplnit tištěný formulář. Až domů vám jej v předem oznámeném termínu přinese sčítací komisař. Vyzvednout si jej můžete také na kontaktních místech sčítání, kterými je většina poboček České pošty či krajské správy Českého statistického úřadu.

Spolu s formulářem rovnou dostanete i obálku, do které vyplněný formulář vložíte a odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Obálka má předtištěnou adresu a za její odeslání nic neplatíte.

Na rozdíl od online formuláře musíte při tom tištěném dodržovat některá pravidla:

  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou. 
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři. 
  • Pište jen do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku. 
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem. 
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak. 
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.

Na co se při sčítání ptají

Oproti minulému sčítání v roce 2011 je otázek jen polovina. Zaměřují se především na vaše bydliště a informace o osobách, které s vámi ve společné domácnosti žijí. Naopak majetkové poměry ani zdravotní stav sčítání neřeší.

Konkrétní otázky se ptají například na to, jestli bydlíte ve vlastním nebo v pronájmu, s kolika lidmi sdílíte domácnost či kolik místností je ve vašem bytě. Některé otázky směřují i k vašemu vzdělání nebo zaměstnání.

Formulář obsahuje i otázky týkající se národnosti nebo náboženské víry, je však jenom na vás, pokud na tyto osobní otázky odpovíte.

O své osobní údaje ale strach mít nemusíte: zveřejněné budou jenom souhrnné statistické výsledky, ze kterých není možné dovodit vztah ke konkrétní osobě.