Připadá vám, že stojíte ve svém profesním životě na mrtvém bodě? Povolání, které vám dřív přinášelo nejen finance, ale především potěšení, pro vás najednou ztratilo význam?

Děláte jej najednou s nechutí, jednotlivé banální úkoly vás stojí strašně sil. Vyčerpanost se promítá i do osobní roviny, být ve vlastní kůži vás najednou netěší. Příčin může být spousta, řada z nich i klinických. Ale nemusíme zrovna trpět depresivním či jiným onemocněním duše, abychom v časech pandemických propadli vnitřní stagnaci.

Jako je přínosné vyčistit svou domácnost od všeho, co nepoužíváte a nepřináší vám nadále význam dané věci vlastnit, dopřejte podobnou úlevu i svým myšlenkám.

Pomůže vám k tomu schéma otce psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Rodák z moravského Příboru je nedílnou součástí našich moderních dějin a jeho vous, dýmku a pohovku si dovede vybavit každý. Jak si ale prostřednictvím Freudových myšlenek uklidit v hlavě?

Ulevit od přetlaku

Zjednodušeně řečeno, podle Freudovy teorie své impulzy a další emoce, které jsou v rozporu s běžně přijímanou morálkou, potlačujeme do nevědomí. Obloukem se nám ale vrací nejen třeba prostřednictvím snů, ale také nás paralyzují. Nejsme schopni udělat rozhodnutí nebo naopak nutkavě opakujeme škodlivé chování.

Pokud tuto teorii převedeme do kariérního prostředí, nejvíc nás zatěžují pocity jako závist, nedostatečnost, agrese. Co s tím? Nebát se si je přiznat. Jsou to emoce velmi lidské a zažívá je každý.

Přijetí je klíč

Zároveň je můžeme převrátit na pozitivní stranu. Pokud závidíme konkurenční firmě, můžeme se jejím přístupem inspirovat. Pocit nedostatečnosti a vlastní bezvýznamnosti potřebuje citlivější přístup k sobě samému.

Agrese je zase velká vnitřní síla, která je zdrojem houževnatosti a vytrvalosti. Žádná emoce nemusí mít jen znamínko plus nebo minus, každou lze obrátit z rubu na líc.

To, co říkám o druhých, se mě dotýká

Jednou z dalších teorií Sigmunda Freuda je takzvaná projekce. Představte si ji nikoliv jako filmovou seanci, ale jako přenášení svých provinění a slabostí na druhé, když se nad něčím rozčilujete. Až budete příště obviňovat líné kolegy a neschopné nadřízené, zkuste se nadechnout a zamyslet, zda to nejsou vlastnosti, které tušíte – ale nechcete vidět – u sebe sama.