skip to main content
Daně

Počítáte daně? Na tohle si letos musíte dát pozor

Máte před sebou zúčtování se státem? Pokud vás počítání daní teprve čeká, dejte si pozor třeba na odpuštěné zálohy pojistného nebo započtení covidových podpor. Mění se i termíny pro podání přehledů pojišťovnám. 

Hledali jsme odpovědi i na další otázky, které by vás mohly v souvislosti s daněmi zajímat.

Do kdy musím odevzdat daňové přiznání?

V papírové podobě do 3. května. Můžete ho hodit do sběrného boxu na finančním úřadě nebo poslat poštou. Pokud zvolíte elektronickou cestu, máte čas do 1. června. Finanční správa doporučuje využít online finanční úřad, který najdete na portálu Moje daně.

Co hrozí, když se zpozdím?

Za každý den prodlení započítá finanční úřad 0,05 procenta ze zaplacené daně, a to až do výše pěti procent. Když úplně zapomenete přiznání podat, čeká vás pokuta od 500 do 300 tisíc korun. 

Reklama

Ale pozor, pokud byste se zpozdili a podali přiznání třeba 10. května, sankce se počítají od původních termínů, tedy od 1. dubna, nikoli od 3. května. Lhůty pro tento rok totiž fakticky nejsou posunutým termínem, ale „pouhým“ odpuštěním sankcí, pokud neodevzdáte přiznání do zákonem stanoveného termínu.

Jaká je lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně?

Přehled je třeba předat správě sociálního zabezpečení do 30. června 2021 a zdravotní pojišťovně do 2. srpna 2021.

Zálohy na pojistné správě sociálního zabezpečení nebylo nutné v určitém období minulého roku platit. Jak se s tím mám vypořádat v přehledu příjmů a výdajů a vyúčtování plateb?

Od března do srpna 2020 jste nemuseli platit zálohy na sociální pojistné v minimální výši.

Pokud jste je přesto platili (protože jste si třeba nezrušili trvalý příkaz) nebo z vašich příjmů vyplývá, že jsou vyšší než minimální, vyrovnáte se se státem prostřednictvím přehledu o příjmech a výdajích – buď dostanete peníze zpět, nebo doplatíte, co zbývá (formulář sociální pojišťovny zohledňuje tuto skutečnost na řádku 23).

Pokud tedy platíte jen minimální zálohu, nebudete za šest měsíců doplácet nic. Jestli hradíte vyšší než minimální zálohu, stát vám placení rozdílu mezi minimální a vaší platbou jen odložil – vše nad minimální zálohu zúčtujete v rámci přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Reklama

Až budete zúčtování počítat, nejdříve si snižte výsledné pojistné na důchodové pojištění za rok 2020: za období od března do srpna o částku 2544 korun za každý kalendářní měsíc za hlavní samostatnou výdělečnou činnost anebo 1018 korun za každý kalendářní měsíc za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Pak od zbylého pojistného odečtěte zálohy, které jste zaplatili v roce 2020. Výsledné číslo ukazuje buď na nedoplatek, nebo naopak přeplatek.

Jak je to u zdravotního pojištění?

Je to podobné jako u sociálního pojištění. Za duben až srpen jste nemuseli odvádět měsíční zálohy v minimální výši 2352 korun. Tyto zálohy jsou prominuté v plné výši. Lidem odvádějícím nižší než minimální pojistné promíjí stát „jejich“ výši zálohy.

Pokud naopak platíte zálohy vyšší, stát vám prominul zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale teď ve vyúčtování budete muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného.

Rozdíl doplatíte po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Částka, kterou odvádíte nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, tedy není prominuta, ale pouze je její platba odložena. 

Pokud si chcete usnadnit práci, použijte v obou případech – sociálního i zdravotního pojištění – interaktivní tiskopisy, které vše spočítají za vás. 

Přihlásil jsem se k placení paušální daně. Musím podávat daňové přiznání?

Paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021. To znamená, že za rok 2020 musíte ještě přiznání k dani z příjmů podat.

Daňové přiznání podávám prostřednictvím daňového poradce. Jaké jsou lhůty v tomto případě?

Platí lhůta 1. července 2021. Plná moc pro poradce ale nemusí být uložená na finančním úřadě ve standardní tříměsíční lhůtě, ale stačí ji odevzdat až spolu s podáním daňového přiznání 1. července 2021.

Jak naložit v daňovém přiznání s covidovými podporami? Jsou zdanitelné a započítávají se do příjmů manžela nebo manželky?

Obdržený příjem Jedná se o příjem zdanitelný Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcůmNeNe
Kompenzační bonusNeAno
Ošetřovné pro OSVČNeAno
Provozní dotace v souvislosti s covidem-19 AnoAno
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanciNeAno

Reklama
Reklama