Český byznys je stále aktivnější a úspěšnější v naplňování cílů udržitelného rozvoje. Jasně to ukazuje druhý ročník ESG Ratingu, který se měření udržitelnosti podnikání systematicky věnuje.

Jedno z nepsaných, ale stále platnějších byznysových pravidel říká, že bez odpovědnosti to v podnikání daleko nedotáhnete. A nemáme teď na mysli odpovědnost vůči akcionářům za dobré finanční výsledky a růst, nýbrž odpovědnost vůči své firmě, jejím zaměstnancům i celému světu za udržitelnost podnikání ve třech klíčových oblastech.

Environmental (ochrana životního prostředí), Social (sociální spravedlnost) a Governance (správa & řízení společností) je „svatá trojice“ odpovědného podnikání a bezpečně se zabydluje i v českém byznysovém slovníku.

S budováním pilířů udržitelnosti českým firmám od loňského roku pomáhá první nezávislý komplexní průzkum hodnotící udržitelnost a etické praktiky jednotlivých podniků. ESG Rating vznikl ve spolupráci Asociace společenské odpovědnosti se studijním programem CEMS na Fakultě podnikohospodářské VŠE a jeho partnerem je i český Forbes. 

Letos se do průzkumu zapojilo celkem 135 českých společností, jejichž celkový obrat v roce 2022 dosáhl 1,2 bilionu korun – tedy 17,2 procenta tuzemského HDP. O zapojení do průzkumu tak projevilo zájem o pětapadesát procent více uchazečů než v loňském roce.

Do sekce velkých společností se zapojilo čtyřicet procent přihlášených, dalších šedesát procent patřilo mezi malé a střední firmy. „Pro veřejnost i byznysový svět je představení top deseti velkých a top pěti malých a středních firem s transparentními a smysluplnými ESG principy cennou informací,“ říká Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti.

Zájem o ESG Rating je zároveň důležitým signálem pro český trh. „Změny v legislativě a povinný nefinanční reporting jsou za dveřmi a rating nejen firmám ukáže jejich pozici v porovnání s konkurencí, ale těm méně zkušeným či připraveným poslouží jako odrazový můstek a podklad pro další zlepšování,“ připomíná.

Hodnocení firem podle ní umožňuje ocenit ty společnosti, které mají společenskou odpovědnost jako jednu z hlavních misí svého podnikání. „Je důležité podporovat a uznávat ty, kteří se zavázali k etickému, zodpovědnému a udržitelnému podnikání,“ dodává k misi ratingu Hana Wasserburger, ředitelka konzultací Visa, generálního partnera letošního žebříčku.