Dva velké brownfieldy uprostřed Prahy, na kterých má vzniknout bydlení pro tisíce lidí, a dvě velké zásadní změny během několika dnů. Rozvojová území na Rohanském ostrově a bývalém žižkovském nákladovém nádraží se opět posouvají blíž k momentu, kdy na nich budou stát nové městské čtvrti.

Na začátku září přišel velký posun pro brownfield na Rohanském ostrově. Tam buduje developerská společnost Sekyra Group miliardáře Luďka Sekyry rozlehlou čtvrť Rohan City, kde má v budoucnu být až 3250 bytů. Sekyra už tam staví první domy, které by měly být hotové do konce příštího roku, a začaly také práce na budoucím sídle jeho společnosti. To se z několik set metrů vzdálené Sluneční věže přestěhuje právě na Rohanské nábřeží do budovy od architektky Evy Jiřičné.

Pro další etapy ale Sekyra potřeboval změnu územního plánu. Tu na svém zářijovém zasedání schválilo pražské zastupitelstvo a pro většinu pozemků podél karlínského břehu Vltavy to znamená, že na nich budou moci vznikat rezidenční i administrativní budovy. Po dokončení všech fází výstavby by tam mělo žít a pracovat zhruba jedenáct tisíc lidí.

Náklady na vybudování celé čtvrti se ještě donedávna pohybovaly kolem osmnácti miliard korun. Sám Sekyra ale vzhledem k okolnostem, a především cenám na stavebním trhu očekává částku sahající k dvaceti miliardám. Zároveň developer městu přislíbil příspěvek ve výši 560 milionů korun na veřejnou vybavenost, který vychází z nově schválených pravidel na kontribuce developerů do městské kasy.

„Je to vlastně doposud největší příspěvek developera městu. A také jde o o největší změnu územního plánu za toto volební období,“ říká Luděk Sekyra. Město příspěvek využije na stavbu nové školy a na nový park. Škola, která bude součástí Rohan City, má podle odhadů stát zhruba miliardu korun a měla by pojmout více než osm set dětí.

V minulosti se uvažovalo o tom, že na Rohanském ostrově vyroste plavecký areál, který by se stal jednou z olympijských staveb. Praha se totiž v roce 2008 stala kandidátským městem pro pořádání olympijských her v roce 2016. Nicméně do užšího výběru se nakonec nedostala a od tohoto plánu se upustilo. A o Rohanském ostrově se začalo mluvit jako o převážně rezidenční lokalitě.

Vznikla proto urbanistická studie, kterou vypracoval architekt Pavel Hnilička a která obsahuje i takzvané regulační prvky, které developer nesmí porušit. Například uliční čáru nebo výškové limity.

Urbanistická studie pro Rohan City

Výstavba prvních domů začala loni na podzim a kompletní dokončení celé čtvrti se plánuje někdy na rok 2033. Vzniknou v ní také nové parky i veřejná prostranství, které budou tvořit až polovinu ploch Rohan City. V parku podél řeky, který s budoucí čtvrtí propojí pěší promenáda, najde stálé umístění také nový pražský zvon s označením #9801, který připomíná tisíce zvonů odvezených během druhé světové války nacisty právě z břehů Rohanského ostrova.

Blíží se odblokování Žižkova

Sekyra má velké plány i na Nákladovém nádraží Žižkov. Předběžně tam chystá investovat asi patnáct miliard korun, za které bude stavět výhradně byty. Sekyra Group je totiž jednou z developerských společností, které v třiatřicetihektarovém areálu čekají na změnu územního plánu. Dalšími developery v území jsou Penta, Geosan Development nebo třeba Amádeus Real. A také Central Group, která ovšem na rozdíl od ostatních už staví, jelikož pro její pozemky historicky platila výjimka ze stavební uzávěry.

I v případě žižkovského brownfieldu se ovšem věci posouvají dopředu. Radní hlavního města totiž tento týden schválili urbanistickou studii rozvoje lokality, což je předstupeň k tomu, aby se mohl územní plán změnit a aby mohla zmizet i stavební uzávěra. Studie stanovuje podrobnou regulaci území a počítá mimo jiné i s tím, že v areálu bývalého nádraží vznikne nová základní škola a nový park, který protne celý areál.

Nákladové nádraží Žižkov

„Předpokládáme, že by se mohl územní plán pro žižkovské nádraží změnit v příštím roce,“ uvádí Sekyra. K samotné změně územního plánu dojde poté, co budou uzavřeny finální smlouvy o spolupráci mezi developery a městem a podmínky týkající se budovy nákladového nádraží a směny potřebných pozemků.   

„My máme vše připravené. Největší problém je, že se musí vyřešit budoucnost historické a památkově chráněné nádražní budovy. Připravujeme na ni společný podnik nebo nějakou jinou formu spolupráce s městem,“ doplňuje Sekyra. Historická budova má mít hlavně veřejnou funkci.

Dlouhodobě se uvažuje o tom, že se do ní přestěhuje Národní filmový archiv a místo bude i pro Akademii věd, muzeum architektury, ale i pro bydlení, komerční prostory nebo galerie. „Některé věci se už posunuly, tak předpokládám, že by se to mohlo příští rok pohnout. A my začneme stavět naše třetí City,“ dodává Sekyra.

V severní části bývalého nákladového nádraží už od letošního února naplno staví developer Dušan Kunovský Parkovou čtvrť, ve které bude zhruba dva a půl tisíce bytů. Půjde o čistě rezidenční čtvrť s obchody, službami a další veřejnou vybaveností. A i investice Kunovského společnosti Central Group se v poslední době oproti původním propočtům, hovořícím o čtrnácti miliardách, výrazně navýšila.

„Investiční náklady Parkové čtvrti se nám bohužel posunuly do obrovských částek, teď to vychází na dvacet miliard korun, protože nárůst cen energií a stavebních prací je gigantický, s něčím takovým nikdo nepočítal,“ uvedl při pokládání základního kamene Kunovský.