Dánsko se pravidelně umisťuje na předních příčkách žebříčků zemí, jež nabízejí ty nejlepší podmínky pro podnikání, a to nejen v tom, který sestavujeme my ve Forbesu. Body získává tahle severoevropská země za transparentnost, personální a monetární svobodu nebo rovnováhu mezi prací a soukromým životem. I přesto, že je Dánsko známé svým štědrým sociálním systémem a společností, která klade důraz na rovnost a jednotu, může nám poskytnout cennou lekci ze své pracovní kultury, jež je pro úspěšné podnikání stejně důležitá jako parametry hodnocené v nejrůznějších světových žebříčcích.

Tohle jsou čtyři klíčové faktory, které přispívají k tak pozitivnímu hodnocení dánské podnikatelské kultury. Necháte se inspirovat?

  • Týmová práce

Dánská pracovní kultura vyzdvihuje týmovou práci místo toho, aby nutila zaměstnance soupeřit. Všichni samozřejmě skrytě tak trochu usilují o plusové body u svého nadřízeného, ale konkurence mezi kolegy zde není institucionalizovaná tak, jak tomu bývá v jiných zemích. V kancelářích je díky tomu mnohem méně stresu a více příležitostí pro vzájemnou spolupráci. Pokud máte nastavenou drakonickou zaměstnaneckou politiku, vytvoříte atmosféru plnou ostré konkurence, což není příznivé pro týmovou práci, obzvláště v menších projektech.

Dlouhé zimy, kdy slunce vychází kolem deváté ranní a zapadá už v pět odpoledne, vedou k tomu, že zaměstnanci půl roku chodí do práce za tmy a za tmy se z ní vracejí. Gavin Moore, Brit, který v Dánsku žije a podniká už několik let, říká, že kdysi ho překvapilo už jen to, jak spolu všichni tráví společnou pauzu na oběd. „Obědvali jsme ve stejnou dobu na stejném místě, dokonce i náš šéf,“ vzpomíná Moore. Jeho kolegům, a nakonec ani jemu, to nevadilo, protože na rozdíl od jiných míst nikdo nepotřeboval tuto pauzu využít na řešení osobních pochůzek. Všichni si prostě jenom zašli na oběd.

  • Struktura bez hierarchie

Moore poznamenává, že to, že vedoucí v Dánsku často jedí společně se svými lidmi, je jen jakýmsi prohloubením konceptu otevřeného pracovního prostoru. „Když chci mluvit se svým šéfem, jen se zvednu ze židle a poklepu mu na rameno. Není zde žádná sekretářka nebo dveře, na které bych musel klepat,“ říká. Otevřený prostor odstraňuje přísnou a mnohdy limitující hierarchii a tok informací odshora dolů je organický. Dánská, silně rovnostářská sociální struktura, přikládá rovné postavení každému jednotlivci. Christoffer Malling, generální ředitel #CPHFTW (Copenhagen for the Win), neziskovky reprezentující kodaňskou startupovou komunitu, říká, že tato hodnota se promítá i do kancelářské kultury, kde se názory a stanoviska všech respektují bez ohledu na pozici.

  • Nezávislost

Nezávislé myšlení a svoboda spolu s týmovou prací se v Dánsku cení hodně vysoko. A ano, tyto dvě věci skutečně mohou koexistovat. Moore říká, že možnost zajít si k zubaři během pracovní doby namísto často marných a stresujících snah obstarat takovéto věci po pracovní době, pro něj byla osvěžující změnou. Možnost samostatně nakládat s pracovním časem v zaměstnancích totiž vyvolává pocit důvěry a ocenění, a nikoli touhu jí zneužívat.

Tento koncept, říká Malling, jde výrazně dál než jen koncept pružné pracovní dobu. „Manažeři usilují o to, aby lidé měli podíl na každém rozhodnutí, které ovlivňuje chod firmy,“ tvrdí. Místo toho, aby zaměstnance odrazovali od toho, aby se zajímali o problémy, které leží mimo jejich odbornost, je dánský přístup naopak podporuje v tom, aby vyhledávali slabá místa a předkládali řešení problémů, ať už se týkají jejich pracovních úkolů nebo nikoli. Tento druh začlenění dělá z každého zaměstnance důležitou osobu a vštěpuje mu pocit, že o jeho názor je zájem a že se aktivně podílí na prospěchu společnosti.

  • Vnímavý manažerský styl

Dánský systém podpory v nezaměstnanosti, který je velmi štědrý, motivuje společnosti, aby se snažily si své zaměstnance udržet. Varianta, že by nějakou dobu byli bez práce, pro Dány totiž není tak děsivá. A i to podle Mallinga přispívá k vytváření lepšího pracovního prostředí. „Vojenský manažerský styl by zde neuspěl. Musíte se o své zaměstnance a svůj tým starat, musí vám na nich záležet. Je to o tom, abyste znali jména jejich partnerů a dětí, pokud nějaké mají. Pokud tohle nevíte, nikdy si nezískáte jejich srdce. Oni ve vás jako v manažera potřebují věřit. Investujte do nich svůj čas. Nemusíte zcela zrušit hierarchii ve své společnosti. Každý je rád, když finální rozhodnutí nakonec udělá šéf a vezme za něj zodpovědnost, ale váš vztah musí být rovný. Oceňte vaše zaměstnance jako lidské bytosti. Pokud se nebudete chovat lidsky, vaši zaměstnanci vám mohou utéct za někým lepším,“ dodává.