Čas od času se objeví nová aplikace a všichni jsou okamžitě nadšeni a někteří i vyděšeni z toho, co dalšího ještě umělá inteligence dokáže nabídnout. Takovou aplikací současnosti je bezpochyby ChatGPT.

Konverzační rozhraní postavené na ohromném jazykovém modelu GPT-3 je lépe než cokoli předtím schopné vytvořit téměř jakýkoli druh textu v kvalitě, která téměř působí, jako by ho napsal člověk. A neustále se zlepšuje.

Pokaždé však, když se mluví o umělé inteligenci, rozhoří se i diskuse o tom, zda její využívání připraví lidi o práci. Ostatně i Světové ekonomické fórum přiznává, že některá pracovní místa se skutečně díky této technologii mohou stát nadbytečnými. Co je ale důležité, i tato organizace dodává, že o lidech samotných to neplatí.

Možná bychom se tedy měli přestat obávat a naopak umělou inteligenci začít používat jako nástroj k rozšíření našich vlastních dovedností a zároveň s její pomocí zautomatizovat všední a rutinní části našich zaměstnání.

Výhodou bude, že ušetříme spoustu času a budeme se moci soustředit na rozvoj a užívání dovedností, kterých stroje zatím nejsou schopny, jako je strategie, inovace, komplexní řešení problémů a výkony, které vyžadují emoční inteligenci a empatii.

Pojďme se tedy podívat na to, do kterých pracovních pozic má ChatGPT potenciál přinést největší změnu. Chtěl bych jasně říci, že toto není seznam pracovních míst, o kterých si myslím, že budou nahrazeny ChatGPT nebo jinými technologiemi pro zpracování přirozeného jazyka.

Jde spíše o taková zaměstnání, kde by bylo možné ChatGP použít k rozšíření profesionálních dovedností, abychom byli produktivnější a efektivnější. Pokud na jedné z těchto pozic pracujete, jsem přesvědčen, že by se vám vyplatilo zvážit tuto vzrušující příležitost zapojit špičkové technologie do své každodenní rutiny.

Copywriter

Firmy si najímají copywritery na vytvoření neotřelého a poutavého textu, který prodá jejich produkty. Zadat takovou práci ChatGPT nebo podobným technologiím pravděpodobně chtít nebudou, a to z toho prostého důvodu, že v této disciplíně je potřeba mít originální myšlení, nápad, který vyčnívá z davu.

A ChatGPT originální myšlenky v současné době není schopen. Vše, s čím přijde, čerpá ze znalostí, které již existují, a on jen seřazuje informace do jiného pořadí, aby vypadaly nově.

Ještě nějakou dobu se tedy nezmění, že dobré texty vzniknou jen díky lidskému doteku, který je schopen zprostředkovat osobnost, význam a hlas propagované značky tak, aby působil autenticky a lidsky.

ChatGPT ovšem může pomoci přijít s nápady, které stojí na začátku tohoto procesu a navrhnout způsoby, jak udělat text zábavnější nebo poutavější. Copywriter se může například rozhodnout využít ChatGPT k vymýšlení vět a chytlavých sloganů začleněním dříve použitých hesel nebo slovních hříček.

Programátor

ChatGPT je schopen kromě lidského jazyka vytvořit kód i v řadě programovacích jazyků, jako jsou například Python, Javascript a C++. Dobrou zprávou pro počítačové programátory, kteří se pravděpodobně nechtějí vydat ve své kariéře úplně jiným směrem, je, že ChatGPT neumí (zatím) vytvářet velmi složité programy, jakých je potřeba například k vytváření moderních softwarových aplikací.

Pokud je však součástí vaší práce vytváření zdrojového kódu, může být ChatGPT užitečný při psaní zkratek nebo rozkládání většího kódování na malé části. Může také zkontrolovat případné chyby v již existujícím kódu (nebo i ve svém vlastním).

Učitel

Učitelé se v dnešní době především obávají, že nebudou schopni odhalit studenty, jejichž domácí úkoly za ně napsala umělá inteligence. Měli by ale spíše přemýšlet o tom, jak by oni sami mohli technologii využít ve třídách. Mohou například používat ChatGPT k automatizaci vytváření plánů hodin a přednášek, k návrhům struktury a témat, která by nabídla důkladný přehled o předmětu.

Mohou jej také použít k vyhodnocování třídních aktivit, vytváření kvízů, kterými ověří znalosti svých studentů apod. Jedním z nejcennějších využití ale bude ukázat samotným studentům široké možnosti umělé inteligence, a zajistit, že ji budou umět využít k vyhledávání řešení a tím si rozšířit své schopnosti získávání znalostí.

Novinář

Žurnalistika byla jednou z prvních profesí, která umělou inteligenci zakomponovala do svého procesu. Portály jako AP nebo americký Forbes s ní pracují již mnoho let a její pomocí vytvářejí automatické zprávy, kde je běžné využívání předem daných šablon, jako jsou finanční a sportovní zprávy. To se s pokročilejšími nástroji bude ještě rozšiřovat.

Technologie jako ChatGPT umožní vytváření sofistikovanějšího automatizovaného obsahu, ale většina profesionálních novinářů je nebude používat k vytváření zpráv a článků jako celku. Stejně jako v případě copywriterů by se publikum velmi rychle přestalo zajímat o to, co novináři píší, pokud by do textu nevnesli vlastní originální myšlenky.

ChatGPT by však byl jistě užitečný pro vytváření osnov článků, shrnutí textu, nadpisů a další funkce, jako je kontrola důležitých bodů, které by měl daný článek pokrýt.

Zákaznická podpora

Zákaznický servis se pro použití konverzačních technologií umělé inteligence, jako je ChatGPT, vyloženě nabízí. Lze ji totiž snadno použít k podpoře chatbotů při vyřizování příchozích požadavků zákazníků.

Jednatelům a manažerům by chatGPT mohl pomoci při vytváření automatických odpovědí na často kladené otázky a na e-mailové poptávky. To by jim následně umožnilo věnovat se specifickým individuálním otázkám, kde je zapotřebí osobního kontaktu, a poskytnout tak zákazníkovi co nejlepší servis.

PR specialista

Odborníci na vztahy s veřejností mohou využít schopnosti ChatGPT na sociálních sítích k psaní příspěvků nebo zasílání tiskových zpráv. Jejich úkolem bude do hloubky porozumět hodnotám obchodní značky, o kterou se starají, protože přesně to musí umělou inteligenci „naučit“, aby byla autentická.

Tuto technologii je možné použít také k monitorování médií a sociálních sítí, může se zaměřit na zmínky o společnosti a jejích produktech a následně napsat přehled o tom, kdo o nich mluví a co říká.

PR profesionálové, kteří zvládnou takovým způsobem umělou inteligenci a automatizační software využít, zjistí, že mají více času na rozvoj svých dovedností v jiných aspektech své práce, jako budování vztahů s novináři a médii nebo krizový management.

Datový analytik

Při plnění úloh, které vyžadují analýzu dat, jsou ChatGPT a další podobné technologie velmi užitečné pro vytváření sestav, sumarizaci dat a překlopení zjištěných informací do souvislého textu, který pak může být distribuován v rámci organizace osobám s rozhodovacími pravomocemi a ti se o ně následně mohou opřít při svém rozhodování.

Vizualizace, které analytici často používají k předávání svých poznatků, jako jsou grafy, schémata, ChatGPT sice vytvořit nedokáže, může ale napomoci s jejich návrhy, například jaký použít nejlepší typ grafu nebo vyhodnotí konkrétní body, které by měly být do schématu zahrnuty.

Umělou inteligenci lze v přirozeném jazyce použít k přizpůsobení zpráv a statistik pro specifickou část firmy, například marketingové oddělení nebo nejvyšší vedení, a k formátování a řazení dat v tabulkách.

Personalista

Personalisté mohou ChatGPT využívat k sepisování informací o pracovní pozici nebo také k automatizaci rutinních zadání, jako je podávání zpráv o hodnocení výkonu, vytváření materiálů pro přijímání nových zaměstnanců a odpovídání na otázky potenciálních zájemců o práci.

Chatbotům a jiným konverzačním rozhraním je možné pokládat rutinní dotazy jako například kde najít různé dokumenty o firemních směrnicích, ale i podrobnější otázky vyžadující analýzu těchto směrnic.

Je možné je použít například i pro analýzu nálady, kterou lze uchopit skrze to, jak se pracovníci o společnosti zmiňují na sociálních sítích nebo co si o firmě myslí potenciální noví zaměstnanci. A tak zatímco by se umělá inteligence zabývala těmito úkoly, mohli by personalisté věnovat svůj čas osobnímu kontaktu s jednotlivci, kteří společně tvoří pracovní kolektiv, a lépe porozumět jim i výzvám, kterým čelí.

Právník

ChatGPT a jemu podobné nástroje mohou právníkům pomoci například s přípravou poznámek k případům a příslušným zákonům a stanovám, ale mohou také sami navrhnout dokumenty, jako jsou smlouvy nebo dohody.

Také doba, strávená zkoumáním a psaním dokumentů, by se mohla zkrátit. Ušetřený čas by tak bylo možné investovat do osobního kontaktu s klienty, do vyjednávání s protistranami a jejich právními poradci, do výslechů svědků a vytváření právních strategií. V konečném důsledku by tedy právníci poskytli hodnotnější a efektivnější služby svým klientům, a stali se tak ve své profesi užitečnějšími.

Obchodník

Tak jako v jiných odvětvích, i práci obchodníků bude ChatGPT zpočátku ulehčovat automatizací jednoduchých, opakujících se úkolů, například zadávání informací určených pro zákaznické oddělení nebo psaním úvodních zpráv potenciálním novým zákazníkům. Může také podporovat chatboty, kteří zpracovávají příchozí poptávky.

Samotní prodejci tak budou mít více času na budování vztahů se svými klienty, mohou se zaměřit na nové zdroje potenciálních zákazníků a rozvíjet své prodejní techniky a strategie.

Chcete-li zůstat v obraze a vědět, jaké jsou nové a vznikající obchodní a technologické trendy, přihlaste se k odběru mého newsletteru, sledujte mě na Twitteru, LinkedIn nebo YouTube a přečtěte si mé knihy „Future Skills: The 20 Skills and Competencies Everyone Needs To Succeed in a Digital World“ a „Business Trends in Practice“, které získaly ocenění Obchodní kniha roku 2022.