Přes smog ve větších čínských městech není normálně vidět na horizont. Satelitní snímky, které uveřejnila Americká kosmická agentura NASA, teď ukazují dramatický pokles znečištění v Číně poté, co epidemie koronaviru zastavila průmysl i dopravu ve značné části země.

Mapy NASA ukazují, že hladiny oxidu dusičitého, který produkují především dopravní prostředky, elektrárny a továrny, po hromadné karanténě ve srovnání s předchozím obdobím propadly. Všechno zlé je tedy, zdá se, k něčemu dobré. Minimálně pro planetu.

NASA porovnává úrovně znečištění mezi 10. a 25. únorem. | Foto NASA

„Je to poprvé, co jsem viděl tak dramatický pokles v tak široké oblasti zapříčiněný jednou konkrétní událostí,“ řekl Fei Liu, výzkumník kvality ovzduší v NASA Goddard Space Flight Center.

Vědci již dříve uvedli, že díky koronaviru klesly emise škodlivých skleníkových plynů z Číny během pouhých dvou týdnů o čtvrtinu. To bylo v polovině února.

Uzavření průmyslových závodů, karanténa a omezení dopravy tak přispěly k největšímu poklesu spalování fosilních paliv – tedy hlavní příčiny klimatické krize. A to přímo od největšího producenta skleníkových plynů na světě.

Rozdíl mezi lety 2019 a 2020. V únoru minulého roku znečištění polevilo díky oslavám čínského Nového roku. | Foto NASA

Mapy společnosti NASA porovnávají úrovně znečištění mezi 10. a 25. únorem. Vědci kosmické agentury uvedli, že pokles znečištění byl poprvé patrný u Wu-chanu, zdroje ohniska nákazy, ale nakonec byl viditelný po celé zemi.

Podobný úkaz byl viditelný již během hospodářské krize v roce 2008, ale pokles hladin oxidu dusičitého byl pozvolnější.