Jak předat firmu další generaci a motivovat ji k péči o rodinný majetek? Založit svěřenský fond. Pravidla jsou čistě na vás, můžete potomky zavázat třeba i k tomu, aby pravidelně docházeli do kostela. „Nebuďte ale sentimentální, jen čistě pragmatičtí,“ říká Jakub Hollmann ze společnosti CCS Premium Trust. Jak tedy pragmaticky vystavět pevný a fungující fond?

„V poslední době nás nejčastěji vyhledávají šedesátníci, kteří desítky let budují rodinné jmění a stojí před otázkou, jak dál naložit s celoživotním dílem. Nechtějí ho prodat, ale hledají způsob, jak nastartovat zájem potomků o převzetí otěží,“ říká Jakub Hollmann, předseda správní rady společnosti CCS Premium Trust, která se specializuje na služby v oblasti svěřenských fondů.

Právě svěřenské fondy jsou silným motivátorem, zakladatel si udržuje kontrolu nad vyčleněným majetkem, rodinní příslušníci z něj mohou profitovat, ale zároveň je fond zavazuje k dodržování pravidel a jmění je pod ochranou před marnotratností potomků i dalšími riziky.

Chránit rodinný byznys je možné i po několik generací a u rodinných firem mohou být svěřenské fondy alternativou dědického řízení.

„V něm rozhoduje o osudu vašeho majetku notář, tedy osoba, která neví nic o vás ani o vašem majetku a jejíž kroky neovlivníte, protože rozhoduje podle určitých pravidel. Se svěřenskými fondy není třeba takovéto kroky podstupovat,“ podotýká Jakub Hollmann.

Jaké jsou jeho rady těm, kteří se rozhodnou založit svěřenský fond?

1. Váš majetek, vaše pravidla

„Potomci často dostanou byt, auto a určitý minimální finanční standard, všechno navíc si musejí zasloužit. Jestliže chtějí benefitovat z rodinného majetku, musejí pracovat ve firmě, obhospodařovat rodinné nemovitosti nebo projevovat náležitou úctu k zakladateli,“ popisuje základní rámec většiny svěřenských fondů Jakub Hollmann.

Jako zakladatel svěřenského fondu můžete členům rodiny stanovit jakákoli pravidla, která neodporují dobrým mravům, včetně na první pohled kuriózních podmínek, jako je účast dětí na štědrovečerní večeři nebo pravidelné docházení do kostela.

Je čistě na nich, jestli podmínky splní, ale odvíjí se od toho plnění z fondu a přístup k vyčleněnému majetku.

Pokud si na to zakladatel vyhradí právo, může pravidla v průběhu času měnit. „Při zakládání fondu radíme klientům, aby potlačili emoce. Nebyli sentimentální, ale pragmatičtí. Když sedí nad papírem a stanovují pravidla, neměli by být příliš konkrétní, protože situace, která trvá půl roku, nemusí být platná za deset let. Pravidla by měla být srozumitelná a měl by v nich být balanc mezi konkrétností a abstraktností,“ doporučuje Hollmann.

2. Buďte správcem svého fondu

Jestliže se rozhodnete vložit firmu do svěřenského fondu, nemusíte se bát, že by se v ní něco radikálně změnilo, fungovat může stejně jako dosud. Svěřenský fond funguje jako právnická osoba, má stejné účetnictví a stejné daňové a právní povinnosti.

„A firma bude důvěryhodnějším partnerem pro banky či soukromé investory, protože budou mít jistotu dlouhodobé stability a budou vědět, že nebude každých několik let docházet k obměně vlastníků, například i z důvodu dědického řízení,“ doplňuje Jakub Hollmann.

Svěřenský fond spravuje buď nezávislá osoba, nebo v Česku nejčastěji sám zakladatel. Ani pro něj se v tu chvíli nic radikálně nemění, jen nebude na svůj majetek dohlížet z pozice fyzické osoby.

„Správce musí vždy jednat v souladu se statutem a nemůže udělat nic, co je v rozporu s jeho zněním. To je rozdíl oproti statutárnímu orgánu v obchodní společnosti, kde je pravidlem jednat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře se však dá vykládat poměrně extenzivně,“ říká předseda správní rady CCS Premium Trust.

3. Fond zakládejte co nejdříve

Kdy založit svěřenský fond? Klidně hned. Je jedno, jestli je vám 35, nebo 85 let. Pokud jste se rozhodli majetek do fondu vložit a vyřešit tak třeba právě nástupnictví ve firmě, nemá smysl čekat, až vás k tomu doženou okolnosti. Včas vyřešené majetkové vztahy fungují i jako prevence pozdějších sporů.

Fondy jsou vhodné pro všechny s majetkem nad milion eur, založení nejjednodušších struktur trvá kolem tří měsíců, těch složitých třeba rok.

„Motivace jsou různé. Někdo svěřenský fond zakládá z důvodu ochrany majetku, někdo chce mít uspořádán majetek v případě nepředvídatelné události, jiný ho chce uspořádat z důvodu diskrétnosti vlastnictví,“ dodává Hollmann.

4. Fond musí být šitý na míru

Za posledních pět let se počet svěřenských fondů v Česku zhruba zčtyřnásobil. S růstem zájmu se zvyšuje i počet poradenských společností a také šablonových řešení. Vždy si prověřujte zkušenosti poradce a šablonám se vyhněte úplně.

U svěřenských fondů je totiž zásadní, aby odpovídaly individuálním potřebám a nastavoval je zkušený advokát či poradce.

„Při špatném založení může nastat řada problémů, od nadměrného daňového zatížení v důsledku neprovedení řádné daňové analýzy přes zablokování majetku po nemožnost využití bankovního financování při volbě nevhodné struktury,“ popisuje typické nástrahy šablonových řešení Jakub Hollmann.

Špatné založení fondu sice není nevratný proces, předělání struktury je ale náročné a nákladné.

5. Nastavte si strukturu

Majetek ve svěřenském fondu může zahrnovat nemovitosti i movité věci, umělecká díla nebo cenné papíry. Založit ho může fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím dokumentace, která pak definuje účel, zakladatele, správce i příjemce plnění a stanovuje dobu, po kterou má fond existovat.

Fond může být doplňkem rodinného holdingu jako bezpečný „trezor“ chránící část majetku a umožňující jeho distribuci k členům rodiny.

6. Myslete na všechny scénáře

Při nastavování svěřenského fondu myslete na všechny budoucí situace, které mohou nastat. Včetně případných sporů. Fond se zakládá na desítky let a měl by být schopen reagovat na změnu daňového režimu, potřebu mimořádné zdravotní péče pro kohokoli z rodiny, ale i na to, jak se bude rodina generačně vyvíjet.

„Zakladatelé by také měli myslet na zajištění svého komfortu v důchodu. Majetková struktura by se o ně měla starat automaticky, aniž by museli náročně vydávat pokyny,“ radí Jakub Hollmann.

7. Paralelní jistota v zahraničí

Ke svěřenskému fondu můžete vytvořit paralelní zahraniční strukturu pro případ nepředvídatelných událostí, jako jsou válečné konflikty, změny politického uspořádání, daňových režimů nebo jiných okolností.

„Paralelní struktura může být bez majetku, bez aktivit. Platíte za ni pouze poplatek a v případě potřeby stačí jen aktiva do zahraniční alternativy převést,“ popisuje Hollmann.

Podmínky, za jakých okolností budete moct majetek převést a následně spravovat, by měla řešit takzvaná exit doložka.

Zahraniční alternativu vybírejte v zemích se stabilním právním prostředím. Ve většině případů to bývá lichtenštejnská nadace, jejíž nastavení je kompatibilní s českou právní úpravou.