Předávání rodinné firmy je v Česku stále častějším tématem s tím, jak stárne skupina podnikatelů, která začínala v devadesátých letech. O různých metodách, jak řešit podnikové nástupnictví, debatovali ve Forbes BrandVoice podcastu Jakub Hollmann a Michal Pomahač.

Jakub Hollmann je předsedou správní rady CCS Premium Trust a nedávno napsal knihu o svěřenských fondech, které představují stále populárnější formu, jak naložit s nástupnictvím. Michal Pomahač je zase zástupcem druhé generace v rodinné firmě, která provozuje výrobce dveří CAG a Pivovar Kytín.

Oba se shodli na tom, že při převodu firmy je klíčové zachovat její filozofii. „Když se předává firma, tak většinou její zakladatelé chtějí, aby byla následována jejich myšlenka. Aby to, proč tu firmu založili, a filozofie, kterou do ní vložili, byly předány na další generaci,“ prohlásil Hollmann.

Pomahač s tím souhlasil: „I po letech vidím, že zachování filozofie je věc, která mého tátu ve firmě stále drží. Když žijete s firmou tak dlouho, není jednoduché se od toho odpoutat a všechno předat.“

Nejčastější formou předání jsou v Česku stále závěti a darovací smlouvy. Svěřenské fondy se v Česku používají od roku 2014 a zájem o ně stále roste. Aktuálně je jich v Česku zhruba pět tisíc.

Jejich využití může být různé, nejčastější jsou ale rodinné fondy, které mají za cíl vyčlenit část nebo veškerý majetek tak, aby se uchoval pro další generace. Členové rodiny z něj pak mohou profitovat podle toho, jak zakladatel stanoví pravidla.

Moderátor Petr Lukáč a hosté Jakub Hollmann (uprostřed) a Michal Pomahač
Moderátor Petr Lukáč a hosté Jakub Hollmann (uprostřed) a Michal Pomahač | Foto Petr Krupička

Do fondů lze vložit prakticky jakýkoli majetek. Může jít o práva duševního vlastnictví, práva na pohledávky, ceniny, známky, auta, obrazy či podíly ve firmách.

Nebo může jít o majetek, na kterém zakladateli fondu záleží, a chce, aby se o něj další generace staraly, pokud chtějí mít přístup k prostředkům. Může jít o rodinné sídlo, dobročinnou organizaci či cokoli dalšího.

Zakladatel si navíc může stanovit přesná pravidla, podle kterých mají jeho potomci na zisky z fondů právo.

„Zakládali jsme před Vánoci například svěřenský fond, kdy se musí celá rodina dostavit každý rok ke štědrovečerní tabuli,“ vzpomíná Hollmann.

Jak správně předat rodinnou firmu další generaci? Hodí se na to svěřenské fondy? Jak přesně fungují a jak je nastavit? Poslechněte si další Forbes BrandVoice podcast.