Nadační fond Neuron a Forbes.cz vás zvou k poslednímu dílu triády o pandemii. V prvním díle vědci a experti přiblížili, s kým bojujeme, ve druhém díle rozebrali, jaké máme zbraně, a v posledním proberou, jak nepokazit návrat k novému normálu.

Společně se pokusí pochopit, jak bude nový „normál“ vypadat. Dozvíte se, jak pandemie urychlují společenské a technologické změny, jaká jsou nejnovější doporučení a zda se můžeme od někoho inspirovat.

Společně se také podívají, která opatření jsou užitečná a přetrvají i do budoucna, čeho se naopak vyvarovat a také na to, jak může každý z nás přispět k úspěšnému zvládnutí celé situace.

Předchozí díly debaty si můžete pustit zdezde.

Dnešní debatou provede profesor Jan Konvalinka, předseda vědecké rady NF Neuron, a Monika Vondráková, spoluzakladatelka NF Neuron. Zúčastní se jí následující odborníci:

  • historik Jakub Rákosník

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD., je laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce za obor společenské vědy. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Působí na Filozofické fakultě UK.

  • výzkumník rizik Jan Kulveit

Matematik Mgr. Jan Kulveit, PhD., se zabývá modelováním komplexních interakčních systémů a strategií ovlivňujících dlouhodobou budoucnost. Působí v Ústavu pro budoucnost lidstva na Oxfordské univerzitě.

  • ekonomka Danuše Nerudová

Prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD., profesorka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Vedle ekonomických témat se věnuje také otázkám rovného postavení mužů a žen a pravidelně komentuje udržitelnost důchodového systému.

  • lékař Petr Smejkal

MUDr. Petr Smejkal se věnuje dlouhodobě interně a infekční medicíně, momentálně pracuje v pražském IKEMu jako hlavní epidemiolog a od roku 2008 také v USA na pobřeží Maine v Maine Coast Memorial Hospital.