Ze všeho nejdřív byl parní stroj. Potom přišla na řadu elektřina a montážní linky. Nakonec došlo k tzv. komputerizaci světa. A co bude dál? Někteří tomu, co má přijít, říkají 4. průmyslová revoluce nebo průmysl 4.0. Co to ovšem znamená? Představme si něco, co bude reprezentovat kombinaci kyber-fyzikálních systémů, internetu věcí a internetu systémů.

Jednodušeji řečeno půjde o chytré továrny, jejichž stroje budou mít připojení k internetu a budou tak propojeny s celým výrobním systémem. Dá se tak očekávat, že 4. průmyslová revoluce změní většinu našich dosavadních povolání. Profesor Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra, ve své knize The Fourth Industrial Revolution popisuje, jak bude revoluce rozdílná od těch předchozích, které byly charakterizovány zejména pokroky v technologii.

Nepochybně v ní budeme čelit úplně novým technologiím, které budou kombinovat fyzikální, digitální a biologické světy. Tyto technologie budou mít vliv na všechny obory, ekonomiky a průmysl a dokonce mohou zpochybnit naše představy o tom, co to znamená být člověkem. Další milion lidí bude připojen k internetu a dojde k drastickému zlepšení účinnost podnikání. Na řadu by konečně měla přijít i regenerace přírody nebo dokonce odčinění škod, které způsobily předchozí průmyslové revoluce.

Čtěte také: Roboti už jdou. Cisco dává nahlédnout do toho, jak vypadá práce budoucnosti

Je tu ovšem i skryté riziko. Schwab zdůrazňuje své obavy, že organizace mohou být neschopné nebo neochotné přizpůsobit se těmto novým technologiím. Vlády mohou selhat v jejich správném využití nebo regulování. Autor předpokládá, že změny v moci vyvolají oprávněné obavy týkající se bezpečnosti. Může také přibývat nekvalitních výrobků, místo toho, aby jich ubývalo.

Tak například, jak bude přibývat automatizace, počítače a stroje nahradí lidské pracovníky napříč všemi různými obory, od řidičů po účetní, od realitních makléřů po pojišťovací agenty. Podle odhadů je celých 47 % amerických pracovních pozic v ohrožení právě kvůli automatizaci.

Mnoho expertů se shoduje na tom, že z 4. průmyslové revoluce budou mít mnohem větší prospěch bohatí lidé než chudí, a to především proto, že kvůli automatizaci zmizí manuální povolání. Ale to není nic nového. V historii vždy průmyslová revoluce začala větší nerovností, kterou následovalo období politických a institučních změn. Průmyslová revoluce, která začala na začátku 19. století, vedla zpočátku k ohromné polarizaci bohatství a moci. Následovalo skoro sto let změn, včetně rozšiřování demokracie, vzniku odborů, postupného zavádění daní a rozvoji sítí sociálního zabezpečení.

Čtěte také: Přichází revoluce. Za pár let se zcela změní váš pracovní život

Současné politické, obchodní a sociální struktury možná nebudou schopné absorbovat všechny změny, které během 4. průmyslové revoluce nastanou. Většina změn v samotné struktuře naší společnosti bude ovšem nevyhnutelných. Schwab říká: „Změny budou natolik značné, že vznikne mnoho potenciálního nebezpečí, kterému jsme v historii ještě nečelili. Mám obavy především ze skutečnosti, že lidé, kteří dělají rozhodnutí, jsou příliš často svázáni tradičním způsobem smýšlení. A bojí se strategicky uvažovat o možném rušivém dopadu některých inovací.“

Za účelem dalšího rozvoje se podnikatelé budou muset od tradičního smýšlení oprostit a budou muset zahrnout nápady a systémy, o kterých se možná ještě nikdy neuvažovalo. Měli by začít zpochybňovat všechno, od přehodnocování svých strategií a byznys modelů, aby správně odlišili vhodné investice do vzdělávání od potencionálně nebezpečných investic do výzkumu a vývoje.