Firma potřebuje lídry, ne manažery. Naše společnost funguje takhle: odshora dolů má každý zaměstnanec příležitost vést.

Ta příležitost začíná u „organizace jednoho“ u oddělení, kterému říkáme „Já, s.r.o.“. Každý jedinec je zodpovědný za vytváření své vlastní budoucnosti (ve spolupráci s ostatními a s nějakou tou asistencí, samozřejmě).

Jak to v praxi vypadá? Naši firmu Fishbowl, která vyvíjí software třeba pro řízení skladů,  vedeme se sedmi základními principy – respektem, vírou, loajalitou, důvěrou, odvahou, věrností i vděčností. Důvěřujeme – a posilujeme pravomoci a odpovědnost zaměstnanců.

Však to znáte, jak šéfové říkávají: „Přenáším odpovědnost na své lidi!“, ale přitom ji nepřenášejí. Tohle opakují často.

S mou kolegyní ve vedení začínáme od vrchu naší společnosti celistvým pohledem z výšky – pohledem na to, čeho chceme dosáhnout. Pak si zavoláme kapitány oddělení (jsou to celkem 3 páry lidí) a řekneme: „My uvažujeme takhle. Myslíme si, že je načase zahájit provoz v Kanadě, Spojeném království a Jižní Africe.“

Tohle obří sousto pak dáme svým kapitánům k přežvýkání. Pustí se do něj a po čase se vrátí buďto s tím, že se jim to nelíbí (a většinou zároveň s protinávrhem), nebo s různými možnostmi, jak dosáhnout cíle. Tito „kapitáni“ jsou lídry, kteří hrají klíčovou roli v utváření strategie. Pak zajišťují uvádění této strategie v život.

Ano, mezi lídry a manažery existuje jen tenká hranice, ale zároveň i obrovské rozdíly. Na tom trvám. Náš přístup zajišťuje, že jsou „kapitáni“ i skupiny na sobě nezávislé, ale zároveň provázané. Naši lidé jsou vždy vyslyšeni a my pak rozhodneme, který nápad je nejlepší, a to nehledě na to, kdo s ním přišel. To ostatně většinou i zapomeneme. Nikdo se nezatěžuje honbou za slávou, protože z úspěchu těžíme společně jako tým. Takhle nacházíme lepší možnosti, než kdybychom pracovali sami.
Kapitáni nejsou klasičtí šéfové a věci neřídí každý den. V rámci své vůdčí pozice se s ostatními scházejí jen jednou týdně. Zkrátka, my vše předáme kapitánům, ti to předají svým týmům a v těch si to rozeberou jednotlivci, kteří si práci rozloží den po dni.

V současnosti je naše společnost zcela plochá. Bez hierarchie, každý vede sám sebe a svou zodpovědnost. Mnozí zaměstnanci pak mají prostor navíc a nabízejí pomoc kolegům, nebo jdou dokonce nabídnout pomoc do jiného oddělení. (Ano, tohle se skutečně stává – v některých případech i denně.)

Přestože jsou mé dveře vždycky otevřené, mé pravidlo je jednoduché: Nechoďte za mnou s problémy. V tradičním zřízení je nesmírně lákavé své problémy prostě přehodit na vedoucího či manažera. Abych to napsal přesněji. Říkám: „Nechoďte za mnou s problémy, pokud zároveň nemáte po ruce i řešení nebo několik možných řešení. A probrali jste to už se svými kolegy? Co oni na to?“

Málokdy se stane, že by musel někdo takhle přijít, ale když už ano, děje se tak kvůli spolupráci a otevřenosti – ne proto, aby si postěžoval a čekal, až vše vyřeším za něj.

Ano, existují u nás určité znaky managementu. Snažíme se ale nepropadnout pokušení „mikromanagementu“, který v lidech vyvolává neustále obavy z chyb a strach přijít s něčím odvážným. (Tzv. mikromanažeři chtějí mít neustále vše pod kontrolou, zkoumají nedůležité detaily, pořád poučují a neustále chtějí informace o tom, co dělají podřízení, více třeba v tomto článku nebo zde).

Jak se píše v jednom z výše zmíněných článků: Lidé, stejně jako snad všechno živé na naší planetě, vzkvétají díky neustálé podpoře a překonávání překážek. Vynucování různých nahodilých a uměle vytvořených omezení je tak zákonitě neúspěšné.

Mohla by společnost velká jako ta naše – nebo i větší – přežít bez jakýchkoli manažerských pozic?

Všichni pracujeme a žijeme v těžkých časech. Každopádně, u nás to vypadá takto: naše softwarová firma dosahuje 60% růstu už pátým rokem v kuse. Nám – a možná ani vám – nebude koncept středního managementu (a když už jsme u toho, vlastně vůbec žádného managementu) nikdy chybět.

Na štítku, který by nás vystihoval, by mohlo být napsáno: Otevřeno pouze lídrům. Sedělo by takové motto i pro vaši firmu?


Autor článku, David Williams, je americký podnikatel. Jeho další články zde: 

Nejlepšími zaměstnanci jsou sportovci. Hledejte je a najměte do své firmy

Jak selhávají úspěšní. Rowlingová i Disney byli na dně, ale dosáhli hvězd