Znějí vám tato předsevzetí povědomě?

Až mě povýší, bude má kariéra na správné cestě. Jakmile skončí tohle hektické období, nebudu muset tolik pracovat a budu dělat věci, které mě baví. Až vydělám dostatek peněz, budu dostatečně finančně zajištěn na to, abych se odstěhoval ze země/založil rodinu/napsal knihu.

Naše společnost je orientovaná na stanovování a plnění cílů, které funguje jako mocný motivátor jak v osobním životě, tak i v zaměstnání. Co když ale dosáhnete svého cíle a váš život se nijak nezmění? Tak třeba – už jste někdy dokončili jeden projekt a zjistili, že je tu toho ještě mnohem víc, co musíte udělat? A tedy že jste ještě dál od dosažení rovnováhy mezi prací a osobním životem, po které tak zoufale toužíte.

Znepokojující pocit zklamání, který se následně dostaví, má své jméno – tzv. klam dosažení. Jde vlastně o myšlenkovou past. Tento termín poprvé použil psycholog Tal Ben-Shahar ve své knize Happier a pracuje s myšlenkou, že během procesu dosahování cíle prakticky očekáváme, že daného cíle skutečně dosáhneme.

Čtěte také: Dáváte si pořád stejné cíle? Škrtněte je, možná se k vašemu životu nehodí

Zaměření se na budoucí cíle spouští tzv. odměňovací centra v mozku a vyvolává tak kognitivně uklidňující efekt. Tento pocit dosažení se stává součástí naší každodenní aktivity. Snadno se tak připravíme na nový stav, takže skutečné dosažení našeho cíle se bude jevit méně uspokojující, než jsme čekali.

Zatímco odhodlání dosáhnout osobního zlepšení je obdivuhodné, je také velice zrádné. Když jsme příliš zaujatí našimi budoucími výsledky, můžeme se příliš přimknout k nedosažitelné iluzi dokonalosti. Hledáme cíl za cílem, doufáme, že nás něco učiní šťastnými, což upevňuje bludný kruh pochybností nad sebou samým a pocity, že nejsme dost dobří.

Toto hledání cílů se může vyvinout i v hledání vnějších věcí – úspěchů nebo materiálních cílů, které by nás naplnily a nějak dodefinovaly. Vždy budou existovat další cíle, které nahradí ty, kterých už jsme dosáhli. Neustále budeme zvyšovat svoji laťku.

Po dosažení nějakého cíle musíme obvykle čelit novým výzvám a zodpovědnosti. Například povýšení pro nás bude znamenat delší čas strávený v práci, žárlivost kolegů apod.

Jak se vyhnout obvyklým chybám ve stanovování cílů? Ne vždy v nás dosažení nějakého cíle vyvolá pocit štěstí a známé klišé „Cesta je cíl“ vlastně říká, že veškerá životní poučení, potěšení a noví přátelé přináší právě cesta, nikoliv destinace.

Tady je návod, jak zdravým způsobem dosáhnout sebezlepšení:

Znovuobjevte svoji misi
Může se snadno stát, že se natolik přimkneme k dosažení profesních cílů (získat prestižní povolání, vyšší plat atd.), že na původní účel zapomeneme. Když jsme semleti každodenními povinnostmi, můžeme ztratit ze zřetele „proč“. Bez smyslu může vaši snahu o dosažení cíle provázet pocit prázdnoty.

Čtěte také: Jak letos konečně dojít k vytyčeným cílům

Pokud se to stane, zaměřte se na přeorientování zpět ke své původní misi. Dejte si na to den nebo dva. Položte si otázky jako: „Co bych dělal, kdyby pro mě peníze nebyly problém?“ nebo „Kdy se cítím nejživěji?“

Po takovém vnitřním přezkoumání možná zjistíte, že více než po povýšení nebo zvýšení platu toužíte po příležitosti dělat něco smysluplného, vést vlastní tým nebo se jednoduše cítit za svou práci uznávaný.

Važte si více procesu než konečného výsledku
Studie potvrzují, že vnější odměny a tradiční finanční stimuly nijak nezlepšují výkon zaměstnance. Mohou ho dokonce zpomalovat a blokovat jeho kreativní myšlení. Jako velmi vlivné naopak výzkumy považují vnitřní podněty – touha udělat něco kvůli vlastnímu zájmu, sebenaplnění nebo zábavě. Motivace vzrůstá, když lidé touží zlepšit svoje dovednosti. Úspěšní lidé si užívají proces učení a nevadí jim, když trvá déle, než původně předpokládali. Baví je právě cesta k danému cíli, nikoliv materiální výsledky.

Buďte systematičtí
Stanovování velkého a odvážného cíle typu vydat knihu nebo spustit startupový projekt může být skvělým katalyzátorem pro změnu, ale samo o sobě to nestačí. Musíte se plně zavázat procesu. Začněte s otázkou, co můžete každý den udělat, co by vám garantovalo výsledky a posouvalo vás kupředu. Tím si navrhnete svůj zvykový systém, který vás udrží v akci po celou dobu.

Uvědomte si, že úspěch je nejistý
Míra úspěchu, ať už kariérního, životního nebo jakéhokoliv jiného, je dynamická a stejně tak nejistá. Cíle se s věkem mění – to, co vám vyhovuje ve dvaceti, může být pod vaši úroveň v pětatřiceti.

Místo toho, abyste se drželi milníků, které vám diktuje společnost, udržujte své možnosti otevřené. Definujte úspěch podle vlastních měřítek a podmínek a přijímejte všechny příležitosti, které vám život cestou nabízí. Místo toho, abyste se snažili dosáhnout všech vašich cílů, je důležité pohlížet na život jako na sérii cvičení, která budují nedokonalý a přesto úžasný obraz. Velikost přichází v průběhu let z vynaloženého úsilí a nespočtu klopýtnutí.