Židlochovický projekt Chytré Líchy, který aspiruje na post první udržitelné městské čtvrti u nás, už zná svou budoucí podobu. Sedmičlenná odborná komise v rámci výběrového řízení na urbanisticko-architektonickou studii čtvrti, jíž se účastnilo pět předních tuzemských architektonických kanceláří, označila jako nejvhodnější návrh kanceláře Pelčák a partner architekti.

„Vítězný návrh počítá z velké části s trojdomy, přesněji s třemi bytovými jednotkami nad sebou, kdy má každá vlastní vchod. Taková koncepce bude mít pozitivní přesah do sociální oblasti. Díky těsnému sousedství jednotlivých domů se může vytvářet ucelená komunita,“ uvedl Pavel Jura, architekt města.

Doporučení komise posvětili na svém zasedání i radní Židlochovic. Ti tak plánují s kanceláří navázat úzkou spolupráci při vytváření územní studie čtvrti Chytré Líchy.

Čtvrť má ambici díky moderním technologiím šetrně hospodařit s elektřinou i vodou, být v symbióze s okolní přírodou a zároveň podporovat komunitní život.