I když evropské Nařízení o trzích s kryptoaktivy nezačne naplno platit dříve než v červenci 2026, chaos způsobuje už nyní. První část vstupuje v platnost 30. června, jenže evropští regulátoři nestihli připravit výklad kritických částí.

S koncem června začne platit ta část ostře sledované evropské regulace kryptoaktiv, která se týká stablecoinů, jejich vydavatelů i stablecoiny využívajících poskytovatelů krypto služeb – takzvaných CASP (z anglického crypto-assets service providers). Jenže ti se zatím nemají čím řídit.

Regulační technické normy stále nejsou hotové a části z nich se dokonce nacházejí ve fázi pouhých konzultací. Nastává tak období zmatků, kdy část burz začala odřezávat evropské uživatele od přístupu k „neregulovaným“ stablecoinům, případně rovnou omezuje služby pro obyvatele Evropské unie a členy Evropského hospodářského prostoru.

Podle nedávného průzkumu The Impact of MiCA on Crypto Market Surveillance, který pro společnost Eventus provedla firma Acuiti, je v současnosti na nařízení MiCA připraveno jen devět procent společností.

K takovému kroku se odhodlala například největší globální spotová kryptoburza Binance. Ta omezí přístup evropských uživatelů ke stablecoinům, které jsou považovány za neregulované – podle nových pravidel prakticky všechny včetně USDT a USDC.

V praxi to znamená omezení nákupu pro P2P a OTC (institucionální mimoburzovní) nákupy, omezení nákupů prostřednictvím služby Binance Convert a určitá omezení pákového obchodování.

Stablecoiny by nicméně mělo jít dále používat pro spotové obchodování, vklady a výběry. Kromě toho bude burza blokovat nové úpisy využívající neautorizované stablecoiny v rámci Binance Loans, Simple Earn, Dual Investment a dalších služeb.

Binance není sama: k podobnému kroku se uchýlily také burzy Uphold, Kraken a OKX. Nejstarší fungující kryptoburza s evropskými kořeny Bitstamp plánuje pro změnu vyřadit z obchodování Euro Tether (EURT), jeden z mála fungujících stablecoinů ukotvených na jednotnou evropskou měnu.

Nejde navíc nejspíš o poslední letošní cirkus ohledně evropské regulace kryptoaktiv. Další ustanovení týkající se CASP začnou platit 30. prosince.

Ovládni AI!
Vydání Forbesu Ovládni AI!

Tady a teď předně v platnost vstoupily dvě klíčové hlavy, III a IV. Regulují dvě kategorie tokenů: takzvané tokeny vázané na aktiva (asset-referenced tokens neboli ART) a tokeny elektronických peněz (e-money tokeny neboli EMT).

Většiny kryptoaktiv se aktuálně zaváděné změny nedotknou. Regulace ale o to tvrději dopadne na tokeny, které se snaží stabilizovat svou hodnotu odkazem na oficiální měnu nebo měnový či komoditní koš – tedy na stablecoiny. Tokeny, splňující určité charakteristiky, jako je limitní hodnota v oběhu (měřeno hodnotou objemu transakcí), mohou být navíc klasifikovány jako významné.

V takovém případě se na jejich vydávání a používání vážou další povinnosti včetně mnohem komplikovanějšího reportingu. Rozlišovacím znakem zmíněných tokenů je udržování stabilní hodnoty odkazem na soubor aktiv včetně fiat měn (v takovém případě se klasifikují jako ART), nebo pouze odkazem na fiat měnu (pak jde o EMT).

Pokud jde o požadavky, které musejí emitenti stablecoinů splnit, pokrývá EMT tokeny regulace v hlavě IV v článcích 48 až 58, kde definuje podmínky jejich veřejné nabídky, přijetí k obchodování a požadavky kladené na emitenty. Ti mají povinnost vypracovat technickou dokumentaci stablecoinu, zahrnující i formu jeho nabízení (vše pod souhrnným názvem white-paper), a související rizika a právní informace o vydavateli.

Za neúplné či zavádějící informace hrozí emitentovi, ale také přímo jeho vedení postih.

Podle nařízení MiCA mohou o vydávání elektronických peněz usilovat pouze podniky, které mají povolení buď jako úvěrová instituce (banka), nebo jako instituce elektronických peněz podle unijní směrnice o elektronických penězích.

Vydavatelé EMT musejí také uložit nejméně třicet procent rezervních aktiv na oddělené účty v úvěrových institucích a zbývající prostředky investovat do takzvaných nízkorizikových aktiv. Ty se navíc musejí kvalifikovat jako vysoce likvidní finanční nástroje. V případě významných EMT se tento podíl zvyšuje na šedesát procent.

„S evropskými zákonodárci jsme v kontaktu už několik let a celou dobu jsme se snažili neúspěšně zvrátit jeden požadavek, který nakonec do nařízení prošel,“ konstatuje ředitel Tetheru Paolo Ardoino.

„MiCA požaduje, aby měl vydavatel stablecoinu, jenž je velký podobně jako Tether, šedesát procent rezerv v hotovostních bankovních vkladech, a to navíc ve více bankách – šesti až dvanácti,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Forbes Česko, který vyjde v zářijovém vydání našeho magazínu.

Pro vydavatele EMT také v souladu se směrnicí o elektronických penězích ukládá MiCA zákaz poskytování úroků a držitelé EMT mohou požadovat vyplacení svého tokenu za nominální hodnotu a bez jakýchkoli poplatků za vyplacení přímo od emitenta. To ale nijak překvapivé není.

Vydání Forbesu Poslouchej!

Ještě přísnější pravidla ale dopadla na takzvané ART tokeny. Jejich veřejná nabídka a přijetí k obchodování podléhá dalším požadavkům stanoveným v hlavě III v článcích šestnáct až 47.

Jejich emitenti podléhají požadavkům na finanční prostředky a musejí mít rezervu aktiv, splňující velmi přísné požadavky na složení a vhodnou správu. V praxi to znamená uložení hotovosti v rozdělené formě u několika evropských bank. Dále musí emitent udržovat operativní plán umořování aktiv na podporu takzvaného řádného umořování jednotlivých ART tokenů. Netřeba dodávat, že jsou s tímto plánem i úschovou spojeny další navazující reportovací povinnosti.

Podniky, které nabízejí ART veřejnosti nebo usilují o jejich přijetí k obchodování, budou muset nejprve požádat o povolení a splnit požadavky na způsobilost a bezúhonnost. Do této kategorie spadají například burzy a směnárny kryptoměn.

V případě ART, které jsou klasifikovány jako významné, si na emitenta navíc posvítí i Evropský orgán pro bankovnictví, který nad nimi získá stejné právo dohledu jako nad tradičními finančními institucemi. Významné ART tokeny navíc opět budou muset splnit i dodatečné požadavky na likviditu.

Požadavky na emitenty obou typů EMT i ART stablecoinů, ale také na firmy, které je chtějí používat, jsou na jedné straně velmi rozsáhlé a přísné. Dokládá to ostatně fakt, že v současné době není žádný z hlavních emitentů stablecoinů, tedy ani Tether a Circle, v pozici, kdy by požadavky splňoval. Na straně druhé v tuto chvíli neexistuje kompletní směrodatný výklad pravidel.

Důsledkem je, že 30. června budou všechny stablecoiny, které zůstanou v Evropské unii v oběhu, porušovat požadavky MiCA. A aby toho nebylo málo, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy i jemu v tomto kontextu podřízené vnitrostátní regulační orgány – u nás Česká nárobní banka – příliš nespěchají se zveřejněním regulačních technických norem, kterými se mají obchodníci a emitenti řídit.

Hlavní průšvih spočívá ve zmíněné skutečnosti, že vícero klíčových ustanovení se pořád nachází teprve ve stavu konzultací. Firmy a další podnikatelské subjekty, kterých se regulace týká, tak na jedné straně dostávají velmi vysokou bariéru pro vstup na trh a na straně druhé tragický nedostatek instrukcí, takže tápou ve tmě.

Dopady jako první pocítí evropští uživatelé a část jejich oblíbených služeb může dokonce evropský trh opustit úplně. Dlouhodobě ale mohou dopadnout na celou Evropu, protože podkopají obchodní nabídku firem a sníží konkurenceschopnost evropského trhu.

Regulace se tak paradoxně může v jednom důležitém bodě – ochraně spotřebitele – zcela minout účinkem, neboť nažene podnikavější část spotřebitelů k vyhledávání krypto služeb mimo dosah unijního regulačního deštníku. A tím pádem i mimo ochranu, kterou MiCA slibovala.