V americkém Houstonu dostal první člověk na světě přípravek, který by se mohl stát účinným lékem proti rakovině. Vyvíjí ho česká biotechnologická společnost Sotio vlastněná skupinou PPF a v následujících měsících mají přípravek dostat i pacienti v Česku.

Nejen první pacient za oceánem, ale úplně všichni si nyní musí přát, aby se Victoria-01, jak se nazývá klinická studie fáze 1, kterou Sotio čerstvě spustilo, proměnila ve Victory, v definitivní vítězství.

K němu je sice ještě pořádně daleko, avšak potenciál vyvinutého preparátu výrazně signalizuje právě fakt, že začíná být testován na lidech.

Pro Sotio je každopádně aktuální krok jedním z milníků na cestě, po níž jde za naplněním dost možná nejkurážnějšího byznysového plánu v Česku. Tím je vyvinutí a následná globální komercializace originálního léku proti rakovině.

Stejně vysokou ambici nemá žádná další tuzemská společnost. Sotio si ji může hýčkat díky velmi štědré podpoře PPF. Pro zakladatele skupiny Petra Kellnera byla biotechnologická firma srdeční záležitostí a tok miliard do Sotia ze strany PPF neustal ani po jeho tragickém skonu.

Zahájili jsme výzkum přípravku u pacientů, u nichž selhaly ostatní léčebné postupy.

„Dítě“ zesnulého podnikatele tak dál nese naději na záchranu mnoha jiných životů a studie započatá ve Spojených státech, která hodnotí bezpečnost a účinnost přípravku SOT201, tuto naději posiluje.

„Zahájení klinické studie je důležitou součástí naší snahy o vývoj inovativních imunoterapií, které mohou řešit problémy léčby pevných nádorů. Nyní jsme zahájili výzkum aktivity přípravku SOT201 u pacientů, u nichž selhaly ostatní dostupné léčebné postupy,“ uvedl doktor Richard Sachse, ředitel klinického vývoje Sotio.

Jde totiž o to, že ačkoli současné léčivé přípravky založené na inhibici PD-1 receptoru, což je receptor na povrchu buněk, který se řadí se mezi takzvané kontrolní body imunitního systému, znamenají v protinádorové medicíně velký pokrok, stále na ně pozitivně reaguje jen menšina pacientů.

„Navíc i úspěšně léčení pacienti často získávají na tyto terapie rezistenci, což vede k dalšímu rozvoji nádorového bujení. K překonání těchto terapeutických omezení jsou proto zapotřebí nové léčebné postupy,“ dodal Sachse.

Přípravek SOT201 má nadějný protinádorový potenciál právě zejména u pacientů s primární nebo získanou rezistencí na inhibitory zmíněných kontrolních bodů imunitního systému. Ze zahájené klinické fáze vzejde hodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné účinnosti přípravku v monoterapii u pacientů starších osmnácti let v pokročilých fázích nádorových onemocnění.

Do studie jsou teď zařazováni pacienti v MD Anderson Cancer Center v Houstonu. Další klinická pracoviště zahájí nábor pacientů v následujících měsících například v Česku, Belgii či Španělsku.