Rodina Skalových částečně mění svou letitou firemní strategii. PSN, původně Pražská správa nemovitostí, která se dosud zabývala výhradně revitalizací a následným prodejem realit, chce uskutečnit i vlastní developerské projekty.

Společnost, kterou v roce 1991 založil Václav Skala a momentálně ji vede jeho syn Max, k tomuto kroku přiměl rostoucí nedostatek nemovitostí, na něž se zaměřuje, zejména pak činžovních domů. Zároveň se chce více přizpůsobit potřebám a zájmům zákazníků.

„Neopouštíme oblast, kterou umíme a která baví nás i klienty, nadále bude součástí našeho portfolia. Příležitostí ke koupi je ale stále méně a my máme chuť nakupovat,“ komentuje odhodlaně Max Skala.

Jeho slova ale nejsou nikterak překvapivá. PSN je dlouhodobě zisková a dařilo se jí také loni v časech koronaviru a nejistoty, kdy se při obratu 3,3 miliardy korun přehoupla její EBITDA přes 900 milionů. I díky tomu je firma schopná drtivou většinu investic hradit ze svého.

Podle Skaly má PSN pro následující pětiletku stavebně rozpracovány projekty za deset miliard korun. Dalších šest miliard by společnost, do jejíhož portfolia patří například Tančící dům, budova Vanguard, Metronom či dříve obchodní dům Kotva, ve stejném období ráda investovala do nákupu pozemků.

Vanguard Prague. Přeměna bývalé fabriky na budovu s loftovými byty | Vizualizace PSN

Mezi projekty, na něž bude v nadcházejících měsících a letech nejen ze strany společnosti upíráno nejvíce pozornosti, se vedle Vanguardu, jehož rekonstrukce už probíhá, řadí revitalizace areálu Koh-i-Noor ve Vršovicích a proměna spodní části Vinohradské ulice – prostoru, kde dříve stávala budova Transgasu.

O „Kohinorku“ Skalovi usilovali od přelomu tisíciletí, získali ji však až v roce 2018. Prozatím není zřejmé, jak bude tento industriální skvost po revitalizaci vypadat. Projekt za celkem 2,5 miliardy korun, v němž se bude nacházet 550 bytů, by se měl začít stavět v roce 2023.

Na přibližně stejnou sumu (včetně akvizice) by měla vyjít i nová tvář Vinohradské 8. Místo již zbourané brutalistní stavby ze 70. let vyroste rezidenčně-kancelářský komplex s jedinečným veřejným prostorem, na nějž ve firmě obzvláště kladou důraz.

Byty, které projekt nabídne, by si ale rodina ve svém portfoliu ráda ponechala déle na nájemní bydlení, jemuž prý velmi věří. Ostatně to ukazují i plány: v blízké budoucnosti chce PSN uvést na trh kolem tří tisícovek bytových jednotek, z nichž zhruba pět až sedm stovek bude určeno nikoli k prodeji, ale právě k pronájmu.

Zajímavostí je, že součástí Vinohradské 8 budou rovněž dvě patra podzemního parkování, jejichž hloubka by se měla zastavit těsně nad stropem vlakových tunelů u Hlavního nádraží.

PSN, Tancici dum
Tančící dům, který je v portfoliu PSN od konce roku 2013.

Nemovitostní společnost, připomínající si letos své třicáté výročí, před pár dny oslavila rovněž pětadvacáté narozeniny Tančícího domu.

Návštěvníkům stavby z pera architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniće v rámci výročí zpřístupnila za symbolický poplatek prostory, do nichž se dosud nebylo možné běžně podívat: například technické zázemí nebo střešní výklenek, ze kterého jde vidět na balkon bytu, ve kterém bydlel Václav Havel.

Tančící dům je ve vlastnictví rodiny přes sedm let a patrně dlouho bude – ač se scházejí dokonce prý dvojnásobné nabídky vůči kupní ceně 360 milionů korun, rodina jej prodávat nechce. Ani nemá důvod.

„Není to jen imidžovka,“ podotýká Max Skala a dodává, že dekonstruktivistická budova dosahuje ročního výnosu 7,5 procenta.