Každý, kdo si před 26. březnem sjednal hypotéku nebo úvěr, si bude moct odložit splátky na tři až šest měsíců. Stačí si zažádat u banky a oznámit, že to je v důsledku koronavirové epidemie. Ve středu tuto úlevu, kterou již většina finančních institucí nabízela, schválila vláda plošně.

Klienti, kteří si o odklad požádají, si sami určí délku jeho trvání. Přerušeno bude posléze splácení úroků i jistiny. Banky si za tento odpustek v době, kdy lidé kvůli vládním opatřením přišli o část příjmů, nebudou účtovat poplatky. Délka splácení úvěru se pak adekvátně prodlouží o dobu, po niž bude přerušeno.

Odložit splátky naopak nebude možné u úvěrů sjednaných po 26. březnu a u půjček, u nichž měli dlužníci k tomuto datu zpoždění s jejich placením, a to delší než 30 dnů.

Moratorium se zároveň netýká kreditních karet, kontokorentních a revolvingových úvěrů, operativních leasingů či úvěrů souvisejících s obchody na kapitálovém trhu.

„Po intenzivních jednáních se zástupci České národní banky a čtyř hlavních tuzemských bank jsme připravili řešení pro ty, které aktuální situace zasáhla nejcitelněji,“ odůvodnila krok ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle ní přerušení splátek nepovede k negativnímu zápisu v registrech. Lidé se tak nemusejí obávat, že by jim do budoucna komplikovalo případné další žádosti o úvěry.

Vláda ve středu rovněž schválila novelu o spotřebitelském úvěru, jež rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Vedle úvěrů pro spotřebitele bude výše sankcí omezena nově také u úvěrů pro OSVČ.

Při prodlení delším než 90 dnů tak nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 procenta z dlužné částky denně. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

Oba návrhy ještě projedná Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze.